Search results

 1. Interakcia toku a inváznych druhov rastlín v brehových porastoch
  Vaseková Barbora ; 010160  Macura Viliam ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 24.08.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139205
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Revitalizácia námestia v Modre
  Dvořák René ; 010000  Vaseková Barbora ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143805
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Revitalizácia centrálnej zóny v Šaštíne
  Halušková Miriam ; 010000  Vaseková Barbora ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152862
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Technické riešenie revitalizácie tokov
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 67-71
  riečna morfológia revitalizácia tokov podpora členitosti koryta
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 5. Príspevok k stanoveniu hydroekologického limitu horského toku
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 61-66
  hydroekologický limit IFIM metodológia bioindikácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 6. Narúšanie ekologickej stability inváznymi taxónmi
  Vaseková Barbora ; 010160  Keszeliová Anita ; 010160 Doláková Gréta ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 123-130
  invázne rastlinstvo prirodzená vegetácia hydraulický model
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 7. Impact Evaluation of Riparian Vegetation on Aquatic Habitat Quality of Rivers
  Štefunková Zuzana ; 010160  Neruda Martin Vaseková Barbora ; 010160
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : . [10] s., art. no. 012111
  riparian vegetation hydromorphological survey
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012111/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 8. The use of the protected area Zlate piesky in accordance with the sustainable development of a territorial system of ecological stability
  Vaseková Barbora ; 010160  Majorošová Martina ; 010160 Štefunková Zuzana ; 010160 Neruda Martin Škrovinová Marcela
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [9] s., art. no. 092091
  ÚSES Zlaté piesky Rámcová smernica o vode krajinársko-architektonický návrh
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092091
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Mapping Invasive Plants in Riverbank Vegetation
  Vaseková Barbora ; 010160  Németová Zuzana ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160 Štefunková Zuzana ; 010160
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : . [7] s., art. no. 012109
  Fallopia japonica Impatiens glandulifera Database of State Nature Conservancy of the Slovak Republic
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012109/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Negative Impact of Invasive Plants on Riverbank Vegetation
  Vaseková Barbora ; 010160  Štefunková Zuzana ; 010160
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) : . [9] s., art. no. 012072
  eradication prevention riverbank vegetation invasive plants
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012072/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article