Search results

 1. Návrh prípravku pre upnutia KZK klietok na stroji Mazak Integrex
  Hrica Timotej ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153239
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh robotického ramena
  Vallašek Jozef ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146480
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh automatizácie procesu ručného pracoviska
  Švorc Martin ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141625
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výskum energetickej náročnosti priemyselného robota v koncepte Industry 4.0
  Michal Dávid ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-VZAS . - 125s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138286
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh spojenia hriadeľa s bubnom pásového dopravníka
  Bulák Jozef ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141459
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analysis of shape and dimensional deformation of the model with a precision circular hole produced by digital light processing (DLP) additive technology / aut. Dávid Michal, Róbert Hrušecký, Peter Košťál, Ivan Molnár
  Michal Dávid ; 063000  Hrušecký Róbert ; 063000 Košťál Peter ; 063800 Molnár Ivan ; 063000
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 213-220
  additive manufacturing computer tomography
  https://www.scientific.net/MSF.994.213
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Analysis of shape and dimensional deformation of the gear made by digital light processing (DLP) additive technology and measured by industrial tomography / aut. Dávid Michal, Róbert Hrušecký, Augustín Görög, Ján Milde, Štefan Šimon
  Michal Dávid ; 063000  Hrušecký Róbert ; 063000 Görög Augustín ; 063200 Milde Ján ; 063200 Šimon Štefan ; 066000
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 205-212
  computer tomography additive manufacturing
  https://www.scientific.net/MSF.994.205
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Ideový návrh skladového systému pre rotačné súčiastky
  Belák Adam ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134285
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh prototypu krytu na VEIT Hand finisher využitím aditívnej výroby
  Ištvanec Štefan ; 063000  Michal Dávid ; 063000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139569
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Welding workstation planning with use of CAD software and simulation / aut. Dávid Michal, Šimon Lecký, Peter Košťál, Štefan Václav
  Michal Dávid ; 063000  Lecký Šimon Košťál Peter ; 063800 Václav Štefan ; 063600
  Advances in Manufacturing II : . S. 97-105
  CAD robot weld layout
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  article

  article