Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu139087^"
 1. Aplikácia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality na zamedzenie plytvania vo výrobe a zlepšenie procesov vo vybranej organizácii
  Bachratá Regina ; 064000  Kotus Martin (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 06.06.2016 ; 5.2.57. kvalita produkcie ; I-IKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118362
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti v podniku
  Bachratá Regina ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 53s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87327
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.