Search results

 1. Fyzika I : zbierka príkladov a úloh / aut. Oľga Holá, Pavol Fedorko, Viliam Laurinc, Vladimír Lukeš ; Teodor Obert, Ladislav Bušovský
  Holá Oľga ; C5280  Fedorko Pavol ; C5280 Laurinc Viliam ; C5280 Lukeš Vladimír ; C5280 Obert Teodor (rec.) Bušovský Ladislav ; C280 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 188 s.
  ISBN 978-80-227-4150-7
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Účinok prísad na odparafínovanie ropných olejových frakcií a odolejovanie gačov : Obh. 29.6.1995 / [aut.]Kavec,Ján
  Kavec Ján 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1995 . - 160 s : Tab.,grafy,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 3. Fyzika II. / [aut.]Obert,Teodor a kol
  Obert Teodor 
  2.preprac.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 254 s : Tab.,grafy,lit
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT250000
  book

  book