Search results

 1. Measurement of t-x diagrams of binary systems containing ionic liquids / aut. Elena Graczová, Monika Vavrušová, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Vavrušová Monika Steltenpohl Pavol ; 046230
  CHISA 2021 . S. (1-1)
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Measurement of properties of binary mixtures containing imidazolium / aut. Pavol Steltenpohl, Elena Graczová
  Steltenpohl Pavol ; 046230  Graczová Elena ; 046230
  Proceedings of the 47th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering / . S. 97-97
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Energetické bilancie / aut. Elena Graczová, Pavel Timár
  Graczová Elena ; 046230  Timár Pavel ; 046230
  1. vyd.
  Bratislava : SCHK FCHPT STU, 2021 . - 218 s.
  ISBN 978-80-227-5082-0
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 4. Testovanie využiteľnosti filmovej odparky na regeneráciu iónových kvapalín
  Rončák Radoslav ; 046230  Graczová Elena ; 046230 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 02.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150831
  diplomová práca
  book

  book

 5. Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol - voda
  Sammarah Mikhael ; 046230  Graczová Elena ; 046230 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156467
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Separácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
  Kotuličová Simona ; 046230  Graczová Elena ; 046230 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148816
  bakalárska práca
  book

  book

 7. VLE measurement of binary systems containing ionic liquid / aut. Elena Graczová, Katarína Duchoňová, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Duchoňová Katarína Steltenpohl Pavol ; 046230
  31st European Symposium on Applied Thermodynamics : . S. 90-90
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 8. VLE description of ternary systems containing imidazolium ionic liquid / aut. Elena Graczová, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Steltenpohl Pavol ; 046230
  31st European Symposium on Applied Thermodynamics : . S. 122-122
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 9. Energy balances / aut. Elena Graczová, Pavel Timár
  Graczová Elena ; 046230  Timár Pavel ; 046230
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2021 . - 212 s.
  ISBN 978-80-227-5111-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 10. Acetone-Methanol Mixture Separation by Extractive Distillation Using 1-Allyl-3-Methylimidazolium Chloride / aut. Elena Graczová, Monika Vavrušová, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Vavrušová Monika Steltenpohl Pavol ; 046230
  Chemical Engineering Transactions : . S. 457-462
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article