Search results

 1. Personalizované odporúčanie na Webe
  Kanát Oliver ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142034
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Personalizované odporúčanie na Webe
  Kollár Maroš ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142045
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Správanie používateľov na webe: predikcia retencie
  Schwartz Matej ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138066
  diplomová práca
  book

  book

 4. Identifikácia falošných správ na Webe
  Balážová Michaela ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151402
  diplomová práca
  book

  book

 5. Metaodporúčanie: Adaptívny výber algoritmov personalizovaného odporúčania
  Blanárik Patrik ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151406
  diplomová práca
  book

  book

 6. Predikcia správania používateľov v elektronickom obchode
  Brečka Matej ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151408
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie grafových modelov pre personalizované odporúčanie na Webe
  Kalafut Matúš ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151431
  diplomová práca
  book

  book

 8. Personalizované odporúčanie pre informačný bulletin
  Koprla Ľubomír ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151439
  diplomová práca
  book

  book

 9. Predikcia popularity v elektronickom obchode
  Machajdík Daniel ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145546
  diplomová práca
  book

  book

 10. Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu
  Valčičák Miroslav ; 070200  Kompan Michal ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145509
  diplomová práca
  book

  book