Search results

 1. Neurónová sieť ako fixačný filter v sledovaní pohľadu
  Racsko Patrik ; 070200  Šimko Jakub (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158964
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh hry s účelom pre podporu vzdelávania kritického myslenia v doméne falošných správ na webe
  Schrojf Viliam ; 070200  Šimko Jakub (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157330
  diplomová práca
  book

  book

 3. Meranie vnímanej dôveryhodnosti na webe
  Hanáková Martina ; 070200  Šimko Jakub (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158913
  diplomová práca
  book

  book

 4. Hra s účelom na podporu výskumu antisociálneho správania na webe
  Krátky Marek ; 070200  Šimko Jakub (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158936
  diplomová práca
  book

  book

 5. Automatická detekcia problémov použiteľnosti
  Otruba Marek ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151465
  diplomová práca
  book

  book

 6. Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou
  Hlavatík Peter ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142008
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa
  Sitárová Daniela ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151482
  diplomová práca
  book

  book

 8. Hra pre výučbu softvérového inžinierstva
  Vaško Milan ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151500
  diplomová práca
  book

  book

 9. Konzumácia a detekcia dezinformácií ľuďmi
  Rybárik Sandro ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142138
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou
  Anda Lukáš ; 070200  Šimko Jakub ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141967
  bakalárska práca
  book

  book