Search results

 1. Using infrared luminescence to study crystal violet lactone in carbonless papers / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Michal Oravec, Andrea Jabconová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Oravec Michal Jabconová Andrea
  Chemical Papers / . Vol. 75, iss. 8 (2021), s. 4099-4111
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-021-01641-8
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstva
  Zembjaková Rebeka ; 049000  Reháková Milena ; 049000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 02.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157608
  diplomová práca
  book

  book

 3. Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, František Krčma, Milena Reháková, Viera Jančovičová, Zdenka Kozáková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Krčma František Reháková Milena ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Kozáková Zdenka
  1. vyd.
  New York, USA : Taylor&Francis Group, 2021
  ISBN 9780429277610
  https://www.researchgate.net/publication/349867071_Plasma_Technology_in_the_Preservation_and_Cleaning_of_Cultural_Heritage_Objects
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book

 4. Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.08.2021 ; Degreee discipline : chémia ; Degree program : D-MACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136557
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče : Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020 / aut. Patrícia Paračková, Michal Čeppan, Barbora Kaliňáková, Lukáš Gál, Michal Oravec, Vladimír Dvonka, Viera Jančovičová, Milena Reháková
  Paračková Patrícia ; 049160  Čeppan Michal ; 049160 Kaliňáková Barbora ; 043000 Gál Lukáš ; 049160 Oravec Michal ; 049160 Dvonka Vladimír ; 049160 Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Reháková Milena ; 049160
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Dominika Miklovičová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Miklovičová Dominika
  Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 : . S. 158-165
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia / ed. Milena Reháková, Juraj Oravec
  Reháková, Milena, ; 049160 (Editor) Oravec, Juraj, ; 047220 (Editor)
  Chémia a technológie pre život, celoslovenská študentská vedecká konferencia, 22, 25.11.2020, online
  prvé
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 376 s.
  ISBN 978-80-8208-042-4
  https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2020.pdf
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (82) - článok
  book

  book

 8. Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
  Stojkovičová Danica ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo ; Degree program : D-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146216
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Využitie výskumu farebnosti / aut. Andrea Urlandová, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049000
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 sp.iss. (2020), s. 9
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov / aut. Simona Klempová, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radko Tiňo, Lenka Lopatková
  Klempová Simona ; 040000  Reháková Milena ; 049160 Vizárová Katarína ; 049380 Tiňo Radko ; 049380 Lopatková Lenka ; 040000
  XVII. seminář restaurátorů a historiků . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article