Search results

Records found: 359  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu15059^"
 1. Podrobný monitoring vybraných parametrov koreňovej čistiarne odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Igor Bodík, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Bodík Igor ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf
  Vodní hospodářství : . Roč. 74, č. 1 (2024), s. 4-8
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Zrážanie sulfidov a fosforečnanov v stokovej sieti a na ČOV / aut. Ines Karlovská, Tomáš Lukáč, Zuzana Imreová, Bibiána Kožárová, Miloslav Drtil
  Karlovská Ines ; 046290  Lukáč Tomáš ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 73, č. 2 (2023), s. 1-5
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Výpočet vybraných parametrov ČOV
  Bellová Zuzana ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 20.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156443
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Prevádzka mestskej ČOV s odstraňovaním nutrientov
  Likavec Stellan Matej ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 29.05.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169493
  diplomová práca
  book

  book

 5. Požiadavky revízie Smernice Rady 91/271/EHS na technológie ČOV - I. (sekundárne a terciálne čistenie) / aut. Miloslav Drtil, Marián Bilanin
  Drtil Miloslav ; 046290  Bilanin Marián
  Vodárenské pohľady . Roč. 18, č. 4 (2023), s. 8-8
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Ročný monitoring koreňovej čistiarne odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok, Miloslav Drtil
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf Drtil Miloslav ; 046290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 192-196
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Požiadavky revízie Smernice Rady 91/271/EHS na technológie ČOV / aut. Miloslav Drtil, Marián Bilanin
  Drtil Miloslav ; 046290  Bilanin Marián
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 22-30
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Rok na koreňovej čistiarni odpadových vôd / aut. Tomáš Lukáč, Ines Karlovská, Zuzana Imreová, Adrián Bajnok, Igor Pankúch, Rudolf Barok, Miloslav Drtil
  Lukáč Tomáš ; 046290  Karlovská Ines ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Bajnok Adrián Pankúch Igor Barok Rudolf Drtil Miloslav ; 046290
  Voda 2023, bienální konference CzWA : . S. 279-286
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Emisno - technologické posúdenie a príprava EIA pre priemyselný podnik
  Chrenák Juraj ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163557
  diplomová práca
  book

  book

 10. Predprojektová príprava a emisno - technologické posúdenie environmentálnej stavby so zameraním na ochranu ovzdušia
  Štulajterová Martina ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163562
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.