Search results

Records found: 351  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu15059^"
 1. Dávkovanie solí Fe a Al do odpadových vôd a ich vplyv na vybrané procesy v stokovej sieti a ČOV
  Kožárová Bibiána ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 09.08.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152544
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Využitie kvapalného odpadu s vysokou koncentráciou CHSK pre denitrifikačný stupeň ČOV / aut. Bibiána Kožárová, Ronald Zakhar, Zuzana Imreová, Ines Karlovská, Miloslav Drtil
  Kožárová Bibiána ; 046290  Zakhar Ronald ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Karlovská Ines ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 72, č. 2 (2022), s. 2-7
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Predprojektová príprava a emisno - technologické posúdenie environmentálnej stavby so zameraním na ochranu ovzdušia
  Štulajterová Martina ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163562
  diplomová práca
  book

  book

 4. Desorption of pharmaceuticals and illicit drugs from different stabilized sludge types across pH / aut. Roman Grabic, Lucia Ivanová, Kodešová Radka, Kateřina Grabicová, Andrea Vojs Staňová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Igor Bodík
  Grabic Roman  Ivanová Lucia Kodešová Radka Grabicová Kateřina Vojs Staňová Andrea Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Water Research . Vol. 220, (2022), s. [1-11], art. no. 118651
  Dewatered stabilized sludge wastewater treatment plant anaerobic aerobic mobility
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135422006042
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Kofermentácia kuchynských odpadov na komunálnych ČOV – dobrý nápad (?) / aut. Dóra Varjúová, Katarína Čegiňová, Miloslav Drtil, Štefan Sojka, Igor Bodík
  Varjúová Dóra ; 046290  Čegiňová Katarína Drtil Miloslav ; 046290 Sojka Štefan Bodík Igor ; 046290
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . no. 2 (2022), s. 133-145
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Rekonštrukcia mestskej ČOV a odporúčania pre jej nábeh
  Skurcoňáková Monika ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 22.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163558
  diplomová práca
  book

  book

 7. Emisno - technologické posúdenie a príprava EIA pre priemyselný podnik
  Chrenák Juraj ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 31.05.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163557
  diplomová práca
  book

  book

 8. Zvyšovanie produkcie bioplynu na komunálnych ČOV dávkovaním kuchynských odpadov / aut. Igor Bodík, Katarína Čegiňová, Miloslav Drtil, Štefan Sojka, Dóra Varjúová
  Bodík Igor ; 046290  Čegiňová Katarína Drtil Miloslav ; 046290 Sojka Štefan Varjúová Dóra ; 046290
  Kaly a odpady 2022 : . S. 20-21
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Výskyt a správanie sa vírusových častíc SARS-COV v odpadových vodách a účinný spôsob ich odstránenia / aut. Tomáš Mackuľak, Zuzana Imreová, Michal Tamáš, Jozef Kučera, Miroslav Fehér, Miroslav Labaška, Anna Krivjanská, Miroslav Gál, Ján Híveš, Miloslav Drtil, Noemi Púček Belišová, Barbora Konečná
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Imreová Zuzana ; 046290 Tamáš Michal ; 046290 Kučera Jozef ; 046290 Fehér Miroslav ; 042120 Labaška Miroslav Krivjanská Anna Gál Miroslav ; 042120 Híveš Ján ; 042120 Drtil Miloslav ; 046290 Púček Belišová Noemi ; 046290 Konečná Barbora
  Odpadové vody 2022 : . S. 101-106
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Ako overiť využitie koncentrovaných priemyselných odpadových vôd pre zvýšenie účinnosti denitrifikácie / aut. Zuzana Imreová, Ronald Zakhar, Ines Karlovská, Bibiána Kožárová, Hana Hanuljaková, Miloslav Drtil
  Imreová Zuzana ; 046290  Zakhar Ronald ; 046290 Karlovská Ines ; 046290 Kožárová Bibiána ; 046290 Hanuljaková Hana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290
  Odpadové vody 2022 : . S. 44-49
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article