Search results

 1. Bezpečnostné požiadavky pri nakladaní s plastovým odpadom vo vybranej spoločnosti
  Mrázik Tibor ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153296
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Požiadavky na elektrickú požiarnu signalizáciu v obchodných centrách
  Hric Juraj ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 16.09.2021 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151400
  diplomová práca
  book

  book

 3. Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations / aut. Jaroslav Sandanus, Zuzana Kamenická, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Karol Balog
  Sandanus Jaroslav ; 010190  Kamenická Zuzana Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 159-165
  charring fissures timber
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Proces vzdelávania študentov v oblasti integrovanej bezpečnosti na MTF STU so sídlom v Trnave / aut. Karol Balog, Eva Buranská, Alexandra Kucmanová
  Balog Karol ; 065000  Buranská Eva ; 065200 Kucmanová Alexandra ; 065000
  Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru Bezpečnostné verejno-správne služby : . S. 27-35
  vzdelávanie integrovaná bezpečnosť študijný program
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Advances in Fire and Safety Engineering 2020 : Recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 22.10.2020 / Tomáš Štefko ; ed. Karol Balog, Jozef Martinka
  Balog, Karol, ; 065000 (Editor) Martinka, Jozef, ; 065300 (Editor) Štefko, Tomáš, ; 065000
  Medzinárodná vedecká konferencia . 9th 20.10.2020 : Trnava
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 289 s.
  ISBN 978-80-8096-272-2
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Bezpečnostné požiadavky pri modernizácii výťahov
  Bukovič Martin ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144127
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Spôsob stanovenia útlmových plôch dymu pri minimálne troch vlnových dĺžkach žiarenia : prihláška patentu č. 34-2019, dátum podania prihlášky: 05.04.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/34-2019
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie krytov civilnej ochrany
  Hrčka Michal ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zariadenie na skúšanie požiarnych charakteristík elektrických káblov : prihláška patentu č. 118-2018, dátum podania prihlášky: 17.10.2018, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 04.05.2020, Vestník ÚPV SR č. 05/2020, ÚPV ČR: PV2018-698, udelený patent č.308354, dňa: 07.05.2020 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Janka Sulová
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Sulová Janka
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/118-2018
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2018-698&plang=CS
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Bezpečná manipulácia so streľnou zbraňou
  Mĺkvy Ivan ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book