Search results

 1. Odstraňovanie antibiotík na komunálnych ČOV
  Smoláriková Erika ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157676
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie kuchynských a reštauračných odpadov na zvýšenie produkcie bioplynu na komunálnych ČOV
  Čegiňová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 01.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157666
  diplomová práca
  book

  book

 3. Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
  Toporcerová Katarína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157679
  diplomová práca
  book

  book

 4. Monitoring farmaceutík na slovenských ČOV / aut. Petra Szabová, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová, Kateřina Grabicová, Dóra Varjúová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabicová Kateřina Varjúová Dóra ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 71, č. 4 (2021), s. 8-12
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Vplyv tepelnej úpravy na obsah farmaceutík v kaloch / aut. Petra Szabová, Dóra Varjúová, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Varjúová Dóra ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea Bodík Igor ; 046290
  SOVAK : . Roč. 30, č. 1 (2021), s. 20-22
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Water Management in Georgia - History and Future Development
  Iashvili Tornike ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 01.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZPxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160522
  diplomová práca
  book

  book

 7. Zlepšujeme environmentálne kompetencie žiakov Modul 2 - Ochrana vôd
  Bodík Igor ; 046290  Varjúová Dóra ; 046290 Jankovičová Barbora ; 046290 Lehotská Soňa
  1. vyd.
  Bratislava : EkoRegion Slovakia, 2021 . - 88 s.
  ISBN 978-80-973957-0-4
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 8. Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
  Ščavnická Kristína ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162511
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôd
  Černáková Linda ; 046290  Bodík Igor ; 046290 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149011
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Laboratory Excercises II – Environmental Technologies / aut. Igor Bodík, Oľga Čižmárová, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Zuzana Imreová, Tomáš Mackuľak, Martin Vrabeľ, Ronald Zakhar
  Bodík Igor ; 046290  Čižmárová Oľga ; 046290 Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Imreová Zuzana ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Vrabeľ Martin ; 046290 Zakhar Ronald ; 046290
  Bratislava : FCHPT STU, 2021 . - 120 s.
  ISBN 978-80-8208-049-3
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book