Search results

Records found: 76  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu19139^"
 1. Skúmanie ochranných prvkov dokumentov
  Vályi Lukáš ; 049160  Dvonka Vladimír ; 049160 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 21.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165294
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
  Hámorová Zuzana ; 049160  Dvonka Vladimír ; 049160 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 23.06.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141906
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov / aut. Zuzana Hámorová, Vladimír Dvonka
  Hámorová Zuzana ; 040000  Dvonka Vladimír ; 049160
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 25-26
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče : Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020 / aut. Patrícia Paračková, Michal Čeppan, Barbora Kaliňáková, Lukáš Gál, Michal Oravec, Vladimír Dvonka, Viera Jančovičová, Milena Reháková
  Paračková Patrícia ; 049160  Čeppan Michal ; 049160 Kaliňáková Barbora ; 043000 Gál Lukáš ; 049160 Oravec Michal ; 049160 Dvonka Vladimír ; 049160 Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Reháková Milena ; 049160
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 5. Elektricky vodivé vrstvy PEDOT:PSS pre elektródové systémy
  Žilinská Veronika ; 049160  Dvonka Vladimír ; 049160 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 29.05.2019 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143212
  diplomová práca
  book

  book

 6. Tlačená elektronika / aut. Matej Hvojnik, Vladimír Dvonka
  Hvojnik Matej ; 049160  Dvonka Vladimír ; 049160
  PrintProgress . č. 5 (2019), s. 24-27
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Pedagogika Polygrafica – seriál o polygrafickom školstve Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie / aut. Vladimír Dvonka
  Dvonka Vladimír ; 049160 
  PrintProgress . č. 4 (2019), s. 59-61
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Tlačiteľné funkčné vrstvy pre elektronické systémy
  Balušinský Jakub ; 049160  Dvonka Vladimír ; 049160 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128674
  diplomová práca
  book

  book

 10. Encyclopaedia Beliana : 8. zväzok / aut. Dušan Abaffy, Adam Abel, Anton Adam, Slavomír Adamčík, Andrea Adamovičová, Vladimír Dvonka, Lukáš Gál
  Abaffy Dušan  Abel Adam Adam Anton Adamčík Slavomír Adamovičová Andrea Dvonka Vladimír ; 049160 Gál Lukáš ; 049160
  1. vyd.
  Bratislava Encyklopedický ústav SAV 2017 . - s. 678
  ISBN 978-80-970350-2-0
  zborník
  BDB - Signs in home dictionaries and encyclopedies
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Encyclopaedia Beliana

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.