Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu21073^"
 1. Pharmaceutical Powder Compaction Technology
  Çelik Metin 
  2. vyd.
  London : Informa Healthcare, 2011 . - 343 s
  ISBN 978-142008917-2
  farmácia technológia zhutňovania
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Ochrana detí a mládeže : Tabak, alkohol a drogy
  Ochaba Róbert  Rovný Ivan Bielik Ivan
  Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2009 . - 184 s
  ISBN 978-80-7159-175-7
  drogy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 3. Základy kontroly tabaku a alkoholu : Učebný text
  Ochaba Róbert  Rovný Ivan Bielik Ivan
  Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008 . - 62 s
  ISBN 978-80-7159-170-2
  drogy
  program učebný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Prevencia závislostí a fajčenia tabaku
  Rovný Ivan  Ochaba Róbert Bielik Ivan
  Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007 . - 144 s
  ISBN 978-80-7159-164-1
  fajčenie prevencia závislostí
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 5. Hygiena 1. Hygiena - úvod do problematiky : Hygiena životného prostredia
  Rovný Ivan 
  Martin : Osveta, 1998 . - 199 s
  ISBN 80-88824-31-1
  Hygiena-učeb.SŠ Prostredie životné-hygiena-učeb.SŠ
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Hygiena 2 : Hygiena výživy. Hygiena detí a mládeže
  Rovný Ivan 
  Martin : Osveta, 1998 . - 286 s
  ISBN 80-88824-32-X
  Hygiena výživy-učeb.SŠ Hygiena detí a mládeže-učeb.SŠ
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Hygiena 3 : Preventívne pracovné lekárstvo. Ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
  Rovný Ivan 
  Martin : Osveta, 1998 . - 199 s
  ISBN 80-88824-42-7
  Lekárstvo pracovné-učeb.SŠ Hygiena práce-učeb.SŠ
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Rukoväť pre podnikateľov v potravinárstve
  Ondrejka Ján  Baláž Vladimír ; C7270 Rovný Ivan
  Mojmírovce : Kaštieľ, s.r.o., 1998 . - 141 s
  ISBN 80-967896-0-0
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 9. Ergonómia, psychológia, fyziológia a hygiena práce v prevencii havárií
  Broniš M.  Rovný Ivan Kollárik Teodor Bajčík Viktor ; M
  Prevencia pred účinkami rizík priemyselných havárií : . s.14-17
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article