Search results

Records found: 105  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu21225^"
 1. Využitie hodnotenia LCA v odpadovom hospodárstve
  Škultétyová Ivona ; V280  Čermák Oskar ; V280
  Odpady . Roč. 13, č. 5 (2013), s.24-28
  enviromentálne hodnotenie environmental evaluation LCA Life Cycle Analysis odpadové hospodárstvo waste management
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Drevo v stavebnom odpade
  Čermák Oskar ; V280 
  Znovupoužitie materiálov na stavebné účely : . s.118-123
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Odpadové hospodárstvo : Skládkový plyn
  Čermák Oskar ; V280 
  2.opr.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 134 s
  ISBN 978-80-227-3101-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9100
  Odpadové hospodárstvo

  book

 4. Zneškodňovanie skládkového plynu s nízkym obsahom metánu
  Čermák Oskar ; V280 
  Odpady . Roč. 9, č. 2 (2009), s.3-10
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Ko-fermatácia organického odpadu
  Čermák Oskar ; V280  Horanová Ľubomíra ; V280 Škultétyová Ivona ; V280
  Kaly a odpady 2008, Bratislava, 12.-13.marec 2008 : . s.96-101
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Nebezpečné látky v stavebnom odpade
  Čermák Oskar ; V280 
  Znovupoužitie materiálov na stavebné účely : . s.58-63
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Technológie premeny používaných pri sprácovaní odpadov
  Čermák Oskar ; V280 
  TOP 2008. Technika ochrany prostredia : . s.59-64
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Životné prostredie
  Čermák Oskar ; V280  kol.
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 390 s.;obr
  ISBN 978-80-227-2958-1
  životné prostredie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3000
  SJF0100
  SVF3100
  book

  book

 9. Odpadové hospodárstvo : Kompostovanie
  Čermák Oskar ; V280  Kebísek Marek
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2008 . - 149 s
  ISBN 978-80-227-2920-8
  kompostovanie odpadové hospodárstvo
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF0100
  book

  book

 10. Správne pripojenie stavieb na siete technického vybavenia územia
  Čermák Oskar ; V280  Čermáková Marta ; V280
  Stavba . roč.11, č.6 (2008), s.46-50
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article