Search results

 1. Návrh stokovej siete v obci Kvačany
  Novák Peter ; V  Rusnák Dušan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  sewage sewer system stoková sieť kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80304
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Posúdenie hydraulickej kapacity stokovej siete mesta Hanušovce nad Topľou
  Urban Jozef ; V220  Rusnák Dušan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering capacity waste kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95086
  diplomová práca
  book

  book

 3. Štúdia odkanalizovania lokality Nižná Šebastová
  Polakovičová Lýdia ; V  Rusnák Dušan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering wastewater environment environment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91869
  diplomová práca
  book

  book

 4. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.112-119
  hydraulic capacity hydraulická kapacita plán obnovy priepad recovery plan spillway
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : Zborník prednášok a posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, SR, 14.-16.10.2013
  Kozáková Katarína (Editor)  Mihalíková Mária (Editor) Srnková Magdaléna (Editor) Belica Peter (rec.) Rusnák Dušan (rec.) ; V280 Šumná Júlia (rec.)
  Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2013 . - 355 s
  ISBN 978-80-89062-94-2
  zborník
  (18) - článok
  book

  book

 6. Infiltrácia podzemných vôd do stôk ako dôsledok povodňového stavu
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280 Stanko Štefan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.195-201
  groundwater infiltration infiltrácia podzemných vôd sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Protipovodňová ochrana kanalizačného systému
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.179-188
  flood protection protipovodňová ochrana sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk jednotnej sústavy a objektov odľahčovacích komôr podľa odporúčaní technických noriem
  Rusnák Dušan ; V280 
  Městské vody - Urban water 2013 : . s.251-256
  hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory oveflow chamber sewer system stoková sieť
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 9. Evaluation of structural conditions of sewer system city Holíč as a basis for the preparation of rehabilitation plan
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 203-210
  plán obnovy stôk plan of rehabilitation of sewers sewer system stoková sieť
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Výpočet objemov kanalizačných nádrží
  Rusnák Dušan ; V280 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  hydraulic capacity hydraulická kapacita kanalizačná nádrž objem nádrží sewage tank volume of tank
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article