Search results

 1. Distribution of flow velocity in a shaft intake structure
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 17, no. 1 (2022), s. 83-87
  shaft intake structure physical model particle image velocimetry measurements flow homogeneity
  https://akjournals.com/view/journals/606/17/1/article-p83.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Investigation of scours on a physical model of the Hričov weir using photogrammetry
  Pavúček Martin  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 17, no. 1 (2022), s. 105-110
  stilling basin scour energy dissipation 3D physical model short-range photogrammetry
  https://akjournals.com/view/journals/606/17/1/article-p105.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Rekonštrukcia MVE Veľké Bielice
  Ťažká Tatiana ; 010170  Dušička Peter ; 010170 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160715
  diplomová práca
  book

  book

 4. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP / aut. Lucia Bytčanková, Ján Rumann, Peter Dušička
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  článok z periodika
  article

  article

 5. Analyzing the impact of intake structure on the flow at low pressure SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 114-119
  hydropower small hydropower plant intake structure numerical modeling flow homogeneity
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/1/article-p114.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Posúdenie vplyvu opevnenia koryta na tvorbu výmoľov pod haťou VD Hričov na výsekovom hydraulickom modeli
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 64, č. 1-2 (2021), s. 28-34
  výmoľ fyzikálny model vodné dielo
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. The impact of hydropeaking on sediment transport
  Buček Daniel ; 010170  Orfánus Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170 Šulek Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 1 (2021), s. 120-125
  hydropeaking hydropower plant sediment transport numerical model
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/1/article-p120.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Experimental assessment of secondary stilling basin at the Hričov weir
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 2 (2021), s. 67-72
  stilling basin scour energy dissipation physical hydraulic modeling
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/2/article-p67.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Model investigations of scouring at the Hričov weir using short-range photogrammetry
  Rumann Ján ; 010170  Pavúček Martin ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2021 . online, [8] s., art. no. 022101
  stilling basin scour energy dissipation physical modelling
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1203/2/022101/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Evaluation of the flow velocity distribution in the intake structure of a small hydropower plant
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2021 . online, [8] s., art. no. 022102
  intake structures homogeneity of flow
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1203/2/022102/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article