Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu21433^"
 1. Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie : navrhovanie stĺpov a plechobetónových dosiek podľa STN EN 1994-1-1
  Gramblička Štefan  Sonnenschein Róbert ; 010110 Lapos Jozef (rec.) Odrobiňák Jaroslav (rec.) (rec.) Nádaský Pavel
  1. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2020 . - 248 s.
  ISBN 978-80-8200-062-0
  spriahnuté konštrukcie spriahnutý oceľobetónový stĺp spriahnutá doska composite structures composite steel-concrete columns composite steel and concrete slabs
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Požiarna odolnosť spriahnutých oceľobetónových konštrukcií [elektronický zdroj]
  Štujberová Magdaléna ; 010190  Lapos Jozef (rec.) Blesák Lukáš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Magdaléna Štujberová v spolupráci s Ecoletra.com, 2020 . - online, 68 s.
  ISBN 978-80-570-2629-7
  požiarna odolnosť spriahnuté konštrukcie návrh konštrukcie navrhovanie na účinky požiaru
  https://ebook.ecoletra.com/poziarna-odolnost-spriahnutych-ocelovobetonovych-konstrukcii
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Požiarna odolnosť kovových konštrukcií elektronický zdroj
  Štujberová Magdaléna ; V190  Lapos Jozef (rec.) Distler Pavel (rec.)
  1. vyd.
  [Bratislava] : doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. v spolupráci s Ecoletra.com, 2015 . - online, 88 s.
  ISBN 978-80-972207-6-1
  požiarna odolnosť kovové konštrukcie oceľové konštrukcie
  http://ebook.ecoletra.com/poziarna-odolnost-kovovych-konstrukcii
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov : STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1
  Chladný Eugen  Baláž Ivan ; V190 Bujňák Ján Kálna Karol Lapos Jozef ; V190 Kvočák Vincent Vičan Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 312 s.
  ISBN 978-80-89113-77-4
  eurokódy Mosty ocelové bridges eurocodes
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií STN EN 1994-1-1 : zavádzanie Eurokódov do praxe
  Gramblička Štefan ; V110  Bujňák Ján Kvočák Vincent Lapos Jozef ; V190
  2. preprac. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2009 . - 166 s.
  ISBN 978-80-89113-36-1
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb 4 : spriahnuté oceľobetónové konštrukcie
  Gramblička Štefan ; V110  Lapos Jozef ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 104 s.
  ISBN 978-80-227-3061-7
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 7. Skúsenosti zo spolupráce pri projektovaní mostov
  Lapos Jozef ; V190 
  Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí : . s.41-42
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií STN EN 1994-1-1 : Zavádzanie Eurokódov do praxe
  Gramblička Štefan ; V110  Bujňák Ján Kvočák Vincent Lapos Jozef ; V190
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2007
  ISBN 978-80-89113-36-1
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (3) - článok
  book

  book

 9. Oprava mosta cez Malý dunaj v Kolárove
  Lapos Jozef ; V190  Tatarko Peter ; V190 Vajda Jozef
  Oceľové konštrukcie a mosty 2006 : . s.337-340
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Oprava mosta cez Malý Dunaj pred Kolárovom
  Lapos Jozef ; V190  Tatarko Peter ; V190
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií. Ľahké oceľové konštrukcie : . s.205-209
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  AEE
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.