Search results

 1. Vykurovanie. Cvičenia
  Kurčová Mária ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (rec.) Lulkovičová Otília (rec.) Januška Juraj
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 173 s.
  ISBN 978-80-227-5002-8
  vykurovanie vykurovacia sústava tepelný príkon
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3001
  book

  book

 2. Návrh progresívneho zdroja tepla s využitím slnečnej energie pre polyfunkčný objekt
  Molnár Andrej ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118860
  diplomová práca
  book

  book

 3. Energetické a ekologické aspekty kombinovaných slnečných systémov na vykurovanie a chladenie budov
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 22.08.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102513
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Prognózy uplatňovania slnečných energetických systémov v budovách s takmer nulovou spotrebou energie
  Skalík Lukáš ; 010290  Lulkovičová Otília
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 305-310
  kolektor slnečný dotácie príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Návrh zdroja tepla na biomasu pre objekt rekreačného zariadenia
  Izáková Paulína ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118871
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
  Barboriak Peter ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121233
  diplomová práca
  book

  book

 7. Kombinovaný zdroj tepla pre bytový dom
  Győri Kristián ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118875
  diplomová práca
  book

  book

 8. Slnečný energetický systém pre objekt bytového domu
  Gogová Stanislava ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118870
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza energetickej efektívnosti slnečného energetického systému pri obnove bytového fondu
  Kováčová Diana ; 010290  Lulkovičová Otília (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 08.11.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104610
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Solar Cooling - Analysis of Absorption Chiller with the Pair of Matter H2O/LiBr and NH3/H2O
  Michaličková Simona ; 010290  Lulkovičová Otília ; 010290
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  solar cooling absorption chiller working solution
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article