Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu21548^"
 1. Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality. Míľniky. Zaujímavosti.
  Bednárová Emília ; V150  Lukáč Michal ; V150 Lukáč Miroslav Minárik Marián ; V150 Bakaljarová Marta Lipták Branislav Miščík Marián Panenka Peter Stoličný Ján
  Bratislava : KUSKUS,s.r.o., 2010 . - 206 s.
  ISBN 978-80-970428-0-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 2. Geologické, morfologické a ekologické aspekty výberu profilu priehrad nádrží
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 52, č. 1-2 (2009), s.10-13
  ecological aspects ekologické aspekty morfologické pomery morphological conditions proces zanášania process of siltation vlnová abrázia wave abrasion
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Water reservoirs and dams : Their role as artificial sources of water supply for society
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150 Lukáč Miroslav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 260 s
  ISBN 978-80-227-3028-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 4. Some Problems in the Projects of the Pump-station of Hydropower Plant IpeL in Slovakia.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Lukáč Michal ; V150 Kuzma Jozef ; V150
  Twenty-third International Congress On Large Dams : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Vplyv reologických procesov v podloží na bezpečnosť vodného diela Kráľová.
  Hruštinec Ľuboš ; V150  Kuzma Jozef ; V150 Lukáč Michal ; V150 Černý Miroslav ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.163-170
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Poruchy a sanácie priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXI. Přehradní dny 2008 : . s.7-12
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Analýza faktorov energetickej náročnosti sypaných priehrad
  Lukáč Michal ; V150  Marikovičová Andrea
  Stavební konstrukce z pohledu geotechniky : . s.153-158
  energetická náročnosť energy demand merná spotreba energie prepravná vzdialenosť specific consumption of energy demands transportation distance
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Interakcia SVD Gabčíkovo-Nagymaros s prostredím v reálnej prevádzke
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  15 rokov prevádzky sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros : . s.245-250
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Vodárenské nádrže pre zásobovanie pitnou vodou na Slovensku
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Pitná voda 2007/Zborník prednášok z X.konferencie s medzinárodnou účasťou : . s.39-46
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. The Role of Slovak Dams and Reservoirs in the History and at Present
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150
  14th German Dam Symposium : . s.295-301
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article