Search results

Records found: 307  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu22277^"
 1. The maximum punching resistance of the flat slabs
  Gregušová Natália ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Young Scientist 2022 (YS22) : . online, [7] s., art. no. 020003
  flat slabs punching shear reinforcement punching shear resistance lokálne podopreté dosky šmyková výstuž proti pretlačeniu odolnosť v pretlačení
  https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2887/1/020003/2906282/The-maximum-punching-resistance-of-the-flat-slabs?redirectedFrom=fulltext
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Partial factor for the shear resistance model in the 2nd generation of Eurocode 2 for GFRP reinforced concrete members
  Borzovič Viktor ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Gregušová Natália ; 010110
  Engineering Structures . No. 285 (2023), [23] s., art. no. 116005
  shear capacity GFRP bars partial factor resistance function šmyková odolnosť GFRP výstuž parciálny súčiniteľ funkcia odolnosti
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029623004194
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Šmyk. Krútenie. Pretlačenie
  Halvoník Jaroslav ; 010110 
  Navrhování betonových konstrukcí podle nové generace Eurokódů . S. 53-98
  šmyková odolnosť šmyková výstuž kontrolný obvod šmyková odolnosť v pretlačení shear resistance shear reinforcement control perimeter punching shear resistance
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Predpäté betónové železničné mosty na trati Púchov - Považská Bystrica
  Borzovič Viktor ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Uhlík Matúš
  Stavebnictví . Roč. 17, č. 10 (2023), s. 24-30
  mosty železničné betónové predpätie EDS káble koncepčný návrh concrete railway bridges prestressing EDS cables conceptual design
  https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-predpate-betonove-zeleznicne-mosty-na-trati-puchov-povazska-bystrica.html
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. The calibration of NLFE model for the assessment of the maximum punching capacity of flat slabs
  Gregušová Natália ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Young Scientist 2023 (YS23) : . online, [7] s., art. no. 01029
  NLFE model flat slab transverse reinforcement bezprievlaková doska šmyková výstuž
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2023/12/matecconf_ys2023_01029/matecconf_ys2023_01029.html
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Limity zvyšovania odolnosti proti pretlačeniu lokálne podopretých dosiek vystužených šmykovou výstužou
  Gregušová Natália ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  29. Betonářské dny 2023 : . USB kľúč, s. 205-212
  lokálne podopretá doska pretlačenie maximálna odolnosť v pretlačení flat slab punching maximum punching shear capacity
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Koncepčný návrh predpätých železničných mostov na úseku trate Púchov - Žilina
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Fillo Ľudovít Paulík Peter ; 010110
  29. Betonářské dny 2023 : . USB kľúč, s. 293-301
  predpätý most železničný betónový most EDS káble prestressed bridges railway bridge EDS cables
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Technológie výstavby betónových mostov : časť 3: Technológia letmej montáže a montáže po poliach z prefabrikovaných segmentov
  Paulík Peter ; 010110  (rec.) Halvoník Jaroslav ; 010110 (rec.) Moravčík Martin (rec.) Benko Vladimír ; 010110 (rec.) al Heraki Hidayat (rec.) Pažma Peter
  1. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2023 . - 79 s.
  ISBN 978-80-8200-134-4
  betónový most letmá montáž prefabrikovaný segment concrete bridge balanced cantilever method precast segments
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Technológie výstavby betónových mostov

  book

 9. Diagnostika a rekonštrukcia cestného mosta v Jakubove
  Gašpárek Jakub ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110 Havlíček Peter Kopásek Denis ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . online, s. 51-58
  degradácia betónu chloridy meranie in-situ concrete deterioration chlorides measurements in-situ
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/bkm/Zbornik_Sanacie_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Punching shear behavior of flat slabs supported by elongated columns with openings
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 24, no. 2 (2023), s. 2930-2950
  elongated columns flat slab openings punching shear capacity stenové stĺpy lokálne podopreté dosky otvory pretlačenie
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.202200450
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.