Search results

 1. Most na diaľnici D1 cez rieku Váh
  Zummerlingová Martina ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144781
  diplomová práca
  book

  book

 2. Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou
  Košta Radoslav ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152129
  diplomová práca
  book

  book

 3. Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
  Samek Jakub ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145280
  diplomová práca
  book

  book

 4. Shear capacity of clamped deck slabs subjected to a concentrated load
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Vidaković Aleksandar ; 010110 Vida Radoslav
  Journal of Bridge Engineering . Vol. 25, no. 7 (2020), [13] s., art. no. 04020037
  shear resistance concentrated load failure deck slab šmyková odolnosť sústredené zaťaženie zlyhanie mostovková doska
  https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29BE.1943-5592.0001564
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Technológie výstavby betónových mostov : časť 1: Technológia vysúvania
  Paulík Peter ; 010110  (rec.) Halvoník Jaroslav ; 010110 (rec.) Moravčík Martin (rec.) Chandoga Milan (rec.) Chrappa Martin
  1. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2020 . - 78 s.
  ISBN 978-80-8200-066-8
  technológia výstavby betónový most technológia vysúvania construction methods concrete bridges incremental launching technology
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 7. Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment
  Kalická Jana ; 010220  Minárová Mária ; 010220 Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  Information Technology, Systems Research, and Computational Physics : . S. 331-338
  statistical analysis of engineering data set parametric dimensionless statistical variable
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Safety of the Models for Assessment of Punching Resistance of Flat Slabs with Openings Adjacent to the Columns
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Majtánová Lucia ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 186-192
  punching flat slab openings non-linear analysis pretlačenie lokálne podopretá doska otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Uncertainties in nonlinear modelling of punching
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 294-297
  punching shear nonlinear analysis fracture energy mesh pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Safety of Eurocode Model for Prediction of Shear Strength of Bridge Deck Slabs
  Vidaković Aleksandar ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  26th Concrete Days 2019 : . S. 222-227
  concrete shear deck slab concentrated load arching action mostovková doska koncentrované zaťaženie priamy prenos zaťaženia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article