Search results

Records found: 99  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu2246^"
 1. Physics for civil engineering
  Pavlendová Gabriela ; V240  Červeň Ivan (rec.) Čulík František (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 119 s.
  ISBN 978-80-227-4148-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5110
  Physics for civil engineering

  book

 2. Fyzika po kapitolách : 13 dielov / aut. Ivan Červeň
  Červeň Ivan 
  2. vydanie
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013
  ISBN 978-80-227-4060-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  Fyzika po kapitolách : 13 dielov

  book

 3. Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov
  Červeň Ivan ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 151 s
  ISBN 978-80-227-3201-7
  fyzika pojmy
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  MTF1100
  Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov

  book

 4. Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : Šiesty zväzok His - Im
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kovár Vladimír ; C2110 Paukov Marián ; J920 Velichová Daniela ; J0080 Huba Mikuláš ; E010 Hubinský Peter ; E011 Jurišica Ladislav ; E010 Kozák Štefan ; E010 Rosinová Danica ; E010 Šturcel Ján ; E1110 Žáková Katarína ; E010 Franek Jaroslav ; E250 Jahn Peter ; E250 Sláma Jozef ; E040 Kalaš Andrej ; E180 Rajčok Matúš Marko Ľubomír ; E170 Zajac Michal ; E050 Červeň Ivan ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Klug Ľudovít ; E120 Hajach Peter ; E230 Hribik Ján ; E030 Kulla Peter ; E030 Makáň Florián ; E230
  1. vyd.
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010 . - 686 s
  ISBN 978-80-970350-0-6
  encyklopédie všeobecné
  encyklopédia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  FEI0100
  MTF0100
  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch

  book

 5. Poznámky k termínu pásmo energií v polovodičoch
  Červeň Ivan ; E150 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 16, č. 1 (2010), s.22
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Bartovo odvodenie termodynamickej bilančnej rovnice energie
  Červeň Ivan ; E150 
  Obzory matematiky, fyziky a informatiky . Roč. 38, č. 3 (2009), s.43-48
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Interactions of polarons in poly(3-dodecythiophene) at low temperature
  Čík Gabriel ; C6290  Dlháň Ľubor ; C2190 Šeršeň František Plecenik Tomáš Červeň Ivan ; E150
  Synthetic Metals . Vol. 159, Iss. 7-8 (2009), s.613-618
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Využitie fundamentálnych fyzikálnych konštánt v definíciách jednotiek SI
  Červeň Ivan ; E150 
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít : . s.29-31
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Termíny čas a doba z pohľadu fyzikálnej a technickej terminológie
  Červeň Ivan ; E150 
  Kultúra slova . Roč. 42, č. 5 (2008), s.288-290
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Inovácia návodov na laboratórne cvičenia na Katedre fyziky FEI STU v Bratislave
  Budinský Ján  Červeň Ivan ; E150 Ballo Peter ; E060
  Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít : . s.21-22
  kapitola(článok) z dokumentu
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article