Search results

Records found: 105  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu2246^"
 1. Fyzika po kapitolách, časť 10. : Magnetické pole / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 64 s.
  ISBN 978-80-227-5353-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Fyzika po kapitolách, časť 13. : Kvantové javy / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 73 s.
  ISBN 978-80-227-5355-5
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Fyzika po kapitolách, časť 8. : Elektrostatické pole / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 94 s.
  ISBN 978-80-227-5351-7
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Fyzika po kapitolách, časť 9. : Elektrický prúd / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. dopl. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 42 s.
  ISBN 978-80-227-5352-4
  skriptá
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Fyzika po kapitolách, časť 11. : Elektromagnetické pole / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. dopl. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 58 s.
  ISBN 978-80-227-5354-8
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Fyzika po kapitolách, časť 5. : Gravitačné pole, Hydromechanika / aut. Ivan Červeň, Peter Bokes ; rec. Július Cirák, Ján Vajda
  Červeň Ivan  Bokes Peter ; 036000 Cirák Július ; 036000 (rec.) Vajda Ján (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2023 . - 82 s.
  ISBN 978-80-227-5350-0
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Physics for civil engineering
  Pavlendová Gabriela ; V240  Červeň Ivan (rec.) Čulík František (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 119 s.
  ISBN 978-80-227-4148-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF7000
  Physics for civil engineering

  book

 8. Fyzika po kapitolách : 13 dielov / aut. Ivan Červeň
  Červeň Ivan 
  2. vydanie
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013
  ISBN 978-80-227-4060-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  Fyzika po kapitolách : 13 dielov

  book

 9. Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : Šiesty zväzok His - Im
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kovár Vladimír ; C2110 Paukov Marián ; J920 Velichová Daniela ; J0080 Huba Mikuláš ; E010 Hubinský Peter ; E011 Jurišica Ladislav ; E010 Kozák Štefan ; E010 Rosinová Danica ; E010 Šturcel Ján ; E1110 Žáková Katarína ; E010 Franek Jaroslav ; E250 Jahn Peter ; E250 Sláma Jozef ; E040 Kalaš Andrej ; E180 Rajčok Matúš Marko Ľubomír ; E170 Zajac Michal ; E050 Červeň Ivan ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Klug Ľudovít ; E120 Hajach Peter ; E230 Hribik Ján ; E030 Kulla Peter ; E030 Makáň Florián ; E230
  1. vyd.
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010 . - 686 s
  ISBN 978-80-970350-0-6
  encyklopédie všeobecné
  encyklopédia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  FEI0100
  MTF0100
  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch

  book

 10. Poznámky k termínu pásmo energií v polovodičoch
  Červeň Ivan ; E150 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 16, č. 1 (2010), s.22
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.