Search results

Records found: 150  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu22509^"
 1. Geodetické zameranie vysokej pece pre potreby pamiatkového výskumu
  Iskra Jozef ; 010140  Sokol Štefan (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136617
  diplomová práca
  book

  book

 2. Impact of a horizontal refraction on a geodetic network adjustment
  Bajtala Marek ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 3-8
  horizontal refraction geodetic networks robust statistical methods
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Kombinované letecké a terestrické laserové skenovanie na inžinierskogeologické analýzy
  Fraštia Marek ; 010140  Marčiš Marián ; 010140 Sokol Štefan ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2018 : . USB kľúč, [12] s.
  laserové skenovanie skalný masív laser scanning rock massif
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Verification of the quality of selected electro-optical rangefinders according to STN ISO 17123-4: 2013
  Ježko Ján ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 59-64
  electro-optical distance meter (EDM) verification measurement STN ISO 17123
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Aplikácia geodetických metód pri dokumentovaní národnej kultúrnej pamiatky
  Lipták Ivan ; 010140  Sokol Štefan ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 14.06.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125248
  diplomová práca
  book

  book

 6. Historické reminiscencie z pohľadu geodézie k Banskoštiavnickému vodohospodárskemu systému
  Ježko Ján ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Geodézie a Důlní měřictví 2017 : . USB kľúč, [7] s.
  vodohospodársky systém "tajchov" Samuel Mikovíni rekonštrukcia prívodných kanálov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Spresnenie digitálneho modelu terénu generovaného fotogrametricky
  Trhan Ondrej ; 010140  Sokol Štefan ; 010140 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 30.08.2017 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111524
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Geodézia : výškové meranie
  Sokol Štefan ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 Gašinec Juraj (rec.) Šíma Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 187 s.
  ISBN 978-80-227-4741-7
  výškové meranie nivelácia trigonometrické meranie prevýšení a výšok hydrostatická nivelácia barometrické meranie výšok
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Geodézia

  book

 9. Výučba v teréne z geodézie
  Sokol Štefan ; 010140  Ježko Ján ; 010140 Bajtala Marek ; 010140 Gašinec Juraj (rec.) Šíma Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 189 s.
  ISBN 978-80-227-4708-0
  tachymetrický podklad určenie výšok bodov podrobné polohopisné meranie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 10. The reliability of parcel area
  Bajtala Marek ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 Sokol Štefan ; 010140
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . S. 689-696
  cadastral map parcel area lot size trustworthiness of cadastral data positional accuracy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article