Search results

 1. Tvorba znakového kľúča pre inžinierske siete
  Hirková Gabriela ; 010210  Čižmár Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100478
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie UAV na tvorbu DMR
  Bučo Michal ; V  Čižmár Jozef (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100588
  diplomová práca
  book

  book

 3. Galéria IV Kartografov na území Slovenskej republiky
  Čižmár Jozef ; V210  Bartaloš Július ; V210
  Historické mapy :
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=278921
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Land cover map of Europe at scale 1:5 000 000
  Čižmár Jozef ; V210  Feranec Ján Soukup Tomáš Šafár Jozef Kontra Pavol
  From Pole to Pole 2013 [elektronický zdroj] : . s.[9] p.
  Európa Europe land cover land cover tématická mapa thematic map topografická báza topographic base
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor
  Čižmár Jozef ; V210 
  Bratislava : CVTI SR, 2013 . - 37 s
  ISBN 978-80-89354-10-8
  katalóg výstavy
  CKB - 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma ; 13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
  U1 - Umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Kartometrická analýza obsahu topografických máp
  Sury Tomáš ; V  Čižmár Jozef (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography generalization generalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68386
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Analýza obsahu tematických máp
  Popovič Lukáš ; V  Čižmár Jozef (Thesis advisor) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography hodnotenie máp
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60050
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Aktivity v kartografii 2012 venované pamiatke Ing.Jána Pravdu,DrSc. : Zborník referátov zo seminára. Bratislava,SR,11.10.2012
  Benová A. (rec.)  Čižmár Jozef (rec.) ; V210 Nemcová Petra (Editor) ; V210
  Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2012 . - 187 s
  ISBN 978-80-89060-21-4
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (5) - článok
  book

  book

 9. 250. Výročie univerzitného technického vzdelávania na Slovensku
  Čižmár Jozef ; V210  Fencík Róbert ; V210
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  Samuel Mikovíni Samuel Mikovíni
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Kartometrická analýza topografických máp
  Čižmár Jozef ; V210 
  Aktivity v kartografii 2012 venované pamiatke Ing.Jána Pravdu,DrSc. : . s.29-33
  accuracy determination of planimetric elements cartometric analysis kartometrická analýza presnosť určenia polohopisných prvkov topografická mapa topographic map
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article