Search results

Records found: 385  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu23851^"
 1. Simulácia tlakovej odolnosti zápachovej uzávierky a posúdenie vplyvu odparovania na jej tlakovú odolnosť
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Vytápění, větrání, instalace : . Roč. 32, č. 2 (2023), s. 82-88
  splašková kanalizácia hydraulika CFD simulácia
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Vhodnosť použitia rôznych typov tvaroviek na splaškovom odpadovom potrubí
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Juniorstav 2023 : . online, s. 79-87
  splaškové odpadové potrubia kanalizácia hydraulika potrubných systémov
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Study of the Pressure Resistance of Odour Traps
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  REHVA European HVAC Journal . Vol. 60, iss. 1 (2023), s. 45-49
  hygiena rozpoznávanie zápachu vírusy
  https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/study-of-the-pressure-resistance-of-odour-traps
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Vplyv kanalizačných tvaroviek na prietok v odpadovom potrubí
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 31, č. 1 (2023), s. 56-59
  kolísanie prietokov kanalizácia podtlak
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Rekuperácia odpadového tepla z kanalizácie mimo budov a v budovách
  Hrnčárová Lucia ; 010290  Sokol Martin ; 010290 Peráčková Jana ; 010290
  Správa budov : . Roč. 17, č. 1 (2023), s. 24-26
  rekuperácia tepla kanalizácia výmenník tepla
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Hydraulic conditions in foul water stacks
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 67, no. 2 (2023), s. 94-102
  splašková kanalizácia hydraulika potrubných systémov podtlak
  https://pp.bme.hu/me/article/view/19904/9713
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Varianty vsakovacích zariadení s podtlakovým odvodnením strechy bytového domu
  Zvonár Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162325
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E2554671863359E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 8. Hydraulické pomery v odpadových potrubiach vo vysokých budovách
  Sokol Martin ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 30, č. 1 (2022), s. 44-46
  splaškové odpadové potrubia hydraulika potrubných rozvodov vysoké budovy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Kvalita a hygiena pitné vody v budovách
  Macková Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 16, č. 2 (2022), s. 42-46
  pitná voda vodovodné potrubie kvalita pitnej vody
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Využitie zrážkovej a sivej vody v horskom hoteli
  Kocourková Mária ; 010290  Peráčková Jana ; 010290 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162324
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E2554671803659E9F3
  diplomová práca
  book

  book