Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu24189^"
 1. Termomechanika : Zbierka príkladov
  Antal Štefan ; J0060  AL-Shafe'i Maher Omar
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010 . - 216 s. : 85 obr., 35 tab.
  ISBN 978-80-227-3270-3
  termodynamika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF71061
  MTF1100
  Termomechanika

  book

 2. Termodynamika
  Antal Štefan ; J0060 
  2. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 255 s 12 príloh, 115 obrázkov, 4 tabuľky
  ISBN 978-80-227-3212-3
  termodynamika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1062350
  book

  book

 3. Návrh zásobovania rodinného domu teplom využitím obnoviteľných zdrojov energie.(Supply design of the family house by heat using al-ternative energy sources.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Hajnala Andrej ; J0060  Antal Štefan (xxx) ; J0060 Masaryk Michal (Consultant) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - s
  obnoviteľné zdroje energie slnečné kolektory biomasa alternative sources Solar collectors pellet boiler
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Ideový návrh bioplynovej stanice porovnanie vybra-ných energetických vlastností plynov.(Ideological design of biogas station and gasses energy attributes comparison.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Koštialiková Ľubica ; J0060  Rajzinger Ján (xxx) ; J0060 Antal Štefan (Consultant) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 97 s
  biomasa bioplyn Bioplynová stanica kogenerácia kogeneračná jednotka renewable energy sources Bioga Combined heat and power Cogeneration unit
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Posúdenie možnosti progresívnych technológií v regulačných a prepúšťacích staniciach
  Havelský Václav ; J0060  Rajzinger Ján ; J0060 Antal Štefan ; J0060 Kleman Tomáš ; J0060 Ferstl Karol ; J0060 Záležáková Lucia ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 425 s
  zemný plyn plynárenstvo natural gas gas industry
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Prenos tepla v solárnom kolektore. (Heat Transfer in solar collector) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováčik Martin ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 45 s
  solárny kolektor sálanie tepelný tok Solar collectors heat flux heat radiation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Prenos tepla medzi plynovodom a potrubím. (Heat transfer between gas pipeline and environment) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Salaj Michal ; J270  Rajzinger Ján (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 57 s
  prenos tepla plynovod heat transfer gas pipeline
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh kogeneračnej jednotky pre školské zariadenie. (Application co-generation unit for school building) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Žembery Marek ; J180  Antal Štefan (xxx) ; J270 Čurka Daniel (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 49 s
  kogenerácia spaľovací proces spaľovacia komora výroba elektriny výroba tepla Co-generation Combustion process combustion chamber produce electricety produce by heat
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Návrh ORC na výrobu elektriny a tepla z biomasy. (Concept of the ORC for producing heat and electric energy from biomass) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Fodor Peter ; J260  Antal Štefan (xxx) ; J270 Rajzinger Ján (Consultant) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 41 s
  biomasa spaľovanie obnoviteľné zdroje energie biomass incenerate renewable resources
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh a realizácia vykurovania a prípravy TÚV pre rodinný dom.(Application and realisation of heating and warm household water preparation) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Bayer Pavol ; J240  Čurka Daniel (xxx) ; J270 Antal Štefan (Consultant) ; J270
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007
  tepelné straty vykurovanie kotol čerpadlo studňa ? vrt vykurovacie telesá izolácia heat losses kettle-drum heating period heater space heater floor heater borehole water pump
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book