Search results

 1. Digital calibration certificate / aut. Martin Halaj, Eva Kureková
  Halaj Martin  Kureková Eva ; 020020
  ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 07-1 - 07-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Modelovanie pracovného priestoru triceptu / aut. Milada Omachelová, Eva Kureková
  Omachelová Milada ; 020080  Kureková Eva ; 020020
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 08-1 - 08-7, USB kľúč
  paralelná kinematika Tricept paralel kinematic structure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Príspevok ku kalibrácií diferenčného prevodníka tlaku / aut. Vladimír Vencel, Eva Kureková, Jana Gabková
  Vencel Vladimír  Kureková Eva ; 020020 Gabková Jana ; 020080
  ARTEP 2017. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 20-1 - 20-7, USB kľúč
  prevodník tlaku kalibrácia pressure transmitter calibration
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Návrh pracoviska na kalibráciu odchýlkomerov
  Cimerman Ján ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126667
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh pracoviska na kalibráciu UZ dĺžkomerov
  Bandík Michal ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127687
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Riadiace systémy na vonkajších objektoch v JE EMO
  Bočkay Ján ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120473
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh nového prietokomeru pre JE
  Račko Roman ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120457
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh vyhodnotenia kalibrácie polohovacieho systému PKŠ Tricept
  Vajsábel Michal ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.55. metrológia ; Degree program : D-MT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111474
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Meranie ohybu nosníka odchýlkometrom
  Machala Patrik ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128310
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Meranie výkonového čísla COP vykurovacej sústavy s tepelným čerpadlom
  Toronyi Roland ; 020020  Kureková Eva ; 020020 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120497
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book