Search results

 1. Návrh a numerická simulácia kmitania kužeľového vlnovodu s riadením jeho modálnych vlastností
  Izakovič Šimon ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141439
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Numerická simulácia redukcie torzných kmitov hriadeľa pomocou torzného absorbéra
  Hulák Patrik ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141437
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Stabilizácia kývania bremena žeriava pomocou prídavnej hmoty
  Velich Martin ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 16.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141454
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Stress-strain analysis of hybrid joints using numerical simulation / aut. Štefan Vrtiel, Milan Naď, Mária Behúlová
  Vrtiel Štefan ; 066000  Naď Milan ; 066000 Behúlová Mária ; 066000
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 726, Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE29), 2–6 September 2019, Nová Lesná, Slovakia (2020), s. 1-6
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/726/1/012015
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Dynamic analysis of cone waveguide for ultrasonic assisted technological processes / aut. Milan Naď, Štefan Šimon, Peter Bucha
  Naď Milan ; 066000  Šimon Štefan ; 066000 Bucha Peter ; 066000
  Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020) : . S. 45
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 6. Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra
  Juris Lukáš ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134297
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka
  Bilčík Alexander ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134459
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení
  Zuberský Dušan ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139566
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Investigation of vibration effects and tool shape on edge chipping phenomenon occurring during rotary ultrasonic drilling / aut. Milan Naď, Lenka Kolíková, Ladislav Rolník, Rastislav Ďuriš
  Naď Milan ; 066000  Kolíková Lenka ; 066000 Rolník Ladislav ; 066000 Ďuriš Rastislav ; 066000
  Journal of Sound and Vibration . Vol. 439, (2019), s. 251-259
  Rotary ultrasonic drilling vibration Edge chipping cutting forces
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X1830659X?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. The influence of transversal crack on modal properties of slender tubes / aut. Milan Naď, Ladislav Rolník, Lenka Kolíková, Štefan Šimon
  Naď Milan ; 066000  Rolník Ladislav ; 066000 Kolíková Lenka ; 066000 Šimon Štefan ; 066000
  Akustika : . Vol. 31, March (2019), s. 117-124
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=D4kaFBAWag24kRvGdei&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article