Search results

 1. Stav informačných technológií na Katedre elektrotechniky a na SjF STU
  Vlnka Ján ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  SEKEL 2003 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  article

  article

 2. Elektrotechnika : Návody na laboratórne cvičenia
  Brutovský Emil ; J290  Hanajík Milan ; E190 Švantner Miroslav ; J290 Vlnka Ján ; J290
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 179 s
  ISBN 80-227-1328-7
  elektrotechnika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1501241
  MTF1000
  book

  book

 3. Logické systémy : Návody na cvičenia
  Mach Ivan  Švantner Miroslav ; J290
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 72 s
  ISBN 80-227-0536-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF23000
  book

  book

 4. Elektrotechnické zariadenia tepelných a jadrových elektrární : Návody na laboratórne cvičenie
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  2. vyd
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 157 s
  elektrická energia tepelné elektrárne jadrové elektrárne
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5100
  book

  book

 5. Elektrotechnika výrobných strojov : Návody na laboratórne cvičenia
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1987
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1987 . - 141 s
  stroje obrábacie elektrotechnika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF16200
  book

  book

 6. Elektrotechnika výrobných strojov : Návody na laboratórne cvičenia
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 120 s
  stroje výrobné elektrotechnika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 7. Vybrané state z elektrotechniky pre zameranie Čerpacia technika a Hydraulické mechanizmy : Návody na cvičenia
  Kšiňan Igor  Švantner Miroslav ; J290
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 102 s
  elektrotechnika Technika čerpacia Mechanizmy hydraulické
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5100
  MTF5100
  book

  book

 8. Elektrotechnika výrobných strojov : Návody na laboratórne cvičenia
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 120 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF6000
  book

  book

 9. Elektrotechnika pre poslucháčov strojného inžinierstva : Návody na laboratórne cvičenia z elektrotechniky výrobných strojov
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  3. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1981 . - nestránkované
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Elektrotechnika v energetike : Návody na laboratórne cvičenie
  Brutovský Emil ; J290  Švantner Miroslav ; J290
  3. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1981 . - nestránkované
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book