Search results

Records found: 278  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu25081^"
 1. Special TEAMAT issue editorial: contributions from the SEFI Mathematics Special Interest Group Conference 2021 / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Teaching Mathematics and its Applications: . Vol. 41, iss. 4 (2022), s. 267 - 269
  didaktika matematiky na technických univerzitách didactics of mathematics at technical universities
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Pselical surfaces and armiloid / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Abstracts of 5th Croatian Conference on Geometry and Graphics / . S. 45 - 47
  modelovanie plôch zovšeobecnené rotačné plochy modelling surfaces generalised surfaces of revolution
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Deskriptívna geometria pre stavebné odbory [elektronický zdroj]
  Beganová Juliana ; 010220  Rückschlossová Tatiana ; 010220 Valášková Ľubica ; 010220 Vajsáblová Margita ; 010220 Tereňová Zuzana ; 010220 Velichová Daniela ; 020080 (rec.) (rec.) Kmeťová Mária
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU 2022 . - online, 699 s.
  ISBN 978-80-227-5256-5
  deskriptívna geometria perspektívna afinita topografická plocha
  http://math.sk/~skripta/deskriptivna-geometria-pre-stavebne-odbory/
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Pselical surfaces / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022 : . S. 185 - 190
  pselické plochy armiloid stredová kolineácia modelovanie plôch zovšeobecnené rotačné plochy pselical surfaces armiloid central collineation modelling surfaces modelling surfaces generalised surfaces of revolution
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. SEFI umbrella for teaching mathematics in engineering / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the 50th Annual Conference for The European Society for Engineering Education SEFI 2022 / . S. 1759 - 1766
  SEFI matematická špeciálna záujmová skupina európske programy didaktická spolupráca matematika pre inžinierov študentská odozva SEFI Mathematics Special Interest Group European programmes didactic cooperation mathematics in engineering
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Case study from Slovak University of Technology, Bratislava / aut. Daniela Velichová, Jana Gabková, Peter Letavaj
  Velichová Daniela ; 020080  Gabková Jana ; 020080 Letavaj Peter ; 020080
  Open Education Studies . Vol. 4, iss. 1 (2022), s. 35 - 61
  metódy aktívneho učenia sa eduScrum motivácia DrIVE-Math projekt active learning methods motivation DrIVE-MATH project
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Measures / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Faces of Geometry. II Edition : . S. 299 - 311
  matematika geometria umenie miera priestoru mathematics geometry art measure of space
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. 3D Geometria / aut. Daniela Velichová ; rec. Margita Vajsáblová, Michaela Holešová, Viera Záhonová
  Velichová Daniela ; 020080  Vajsáblová Margita ; 010220 (rec.) Holešová Michaela (rec.) Záhonová Viera ; 020080 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2021 . - 458 s. 592 obrázkov
  ISBN 978-80-227-5115-5
  3D geometria
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF15100
  book

  book

 9. The role of visualization in mathematics / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the 20th SEFI Special Interest Group in Mathematics - SIG in Mathematics / . S. 63 - 68
  vizualizácia aktívne učebné metódy dynamické matematické programy edukačné aplety a videá visualization active learning methods dynamic mathematical programmes educational applets and videos
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Equidistant / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Abstracts of the 22nd Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics / . S. 43 - 44
  ekvidištantné krivky paralelné krivky ekvidištantné variety equidistant curves parallel curves equidistant varietes equidistant set locus of points equidistant curves on a surface
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.