Search results

 1. Approach to 3D unsteady CFD analysis of a single-blade pump / aut. Matej Kurilla, Branislav Knížat, Róbert Olšiak
  Kurilla Matej ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060
  The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energy 2020 : . S. 1-7, online
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/24/matecconf_aenmfme2020_02016.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Leakage estimation of the high-pressure and high-temperature natural circulation helium loop / aut. František Világi, Branislav Knížat, Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Peter Mlynár, František Ridzoň, František Urban
  Világi František ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Mlkvik Marek ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Mlynár Peter ; 020060 Ridzoň František ; 020060 Urban František ; 020060
  Annals of Nuclear Energy . Vol. 146, (2020), s. 1-12, art. no. 107584
  héliová slučka helium loop
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. CFD analysis of impeller trimming / aut. Dušan Šlachtič, Branislav Knížat, Róbert Olšiak
  Šlachtič Dušan ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 328, (2020), s. 02009
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
  Kurilla Matej ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 19.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145995
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Návrh experimentálnej slučky s prirodzenou cirkuláciou dusíka
  Dedinská Kristína ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144758
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Design of a single blade spiral casing pump
  Šlachtič Dušan ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138217
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh protirázovej ochrany čerpacej stanice Lovce
  Ižold Michal ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136865
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Analýza prúdenia v samoťažnej héliovej slučke
  Világi František ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : D-ESZ . - 150 s. CD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139180
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Balancing and blade-shaping of a single-blade impeller / aut. Matej Kurilla, Branislav Knížat, Róbert Olšiak, Pavol Slovák, Maroš Hyriak
  Kurilla Matej ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Slovák Pavol ; 020030 Hyriak Maroš
  Mechanics & Industry . Vol. 20, iss. 7 (2019), s. 1-7, art.no. 702
  obežné koleso čerpadlo single bladed impeller
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 10. Mathematical model of steady flow in a helium loop / aut. František Világi, Branislav Knížat, Marek Mlkvik, František Urban, Róbert Olšiak, Peter Mlynár
  Világi František ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Mlkvik Marek ; 020060 Urban František ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Mlynár Peter ; 020060
  Mechanics & Industry . Vol. 20, iss. 7 (2019), s. 1-8, art.no. 704
  mathematical model helium loop héliová slučka
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article