Search results

Records found: 179  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu25163^"
 1. Mathematical model of unsteady flow in a natural circulation helium loop / aut. Matej Vach, Branislav Knížat
  Vach Matej ; 020060  Knížat Branislav ; 020060
  Applied Thermal Engineering . No. 238 (2024), 15 s., art. no. 121916
  rýchly nukleárny reaktor odvod zvyškového tepla akumulácia tepla semi-implicitná schéma Eulerovský Lagrangeovský gas fast reactor (GFR) Decay Heat Removal heat accumulation semi-implicit scheme Euler Lagrange
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Numerical analysis of the radial load of a single blade pump / aut. Dávid Bleho, Róbert Olšiak, Branislav Knížat, Marek Mlkvik
  Bleho Dávid ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 Knížat Branislav ; 020060 Mlkvik Marek ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 2672, (2023), 7 s. art. no 13
  radiálna sila CFD experiment odstredivé čerpadlo radial force single blade pump
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Tombstone diagram of a single blade impeller pump / aut. Dušan Šlachtič, Branislav Knížat, Róbert Olšiak
  Šlachtič Dušan  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 2672, (2023), 5 s., art. no 020006
  jednolopatkové čerpadlo oblastný diagram CFD simulácia orezanie obežného kolesa single blade impeller tombstone diagram CFD simulation impeller trimming
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Verification of helium loop unsteady simulation / aut. Matej Vach, Branislav Knížat, Róbert Olšiak, František Ridzoň, František Urban
  Vach Matej ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Ridzoň František ; 020060 Urban František ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 2672, (2023), 6 s., art. no. 020022
  nukleárny reaktor núdzové chladenie implicitná schéma nuclear reactor emergency cooling implicit scheme
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. A method of stall recognition using nonlinear feature extraction from the compressor outlet pressure / aut. Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Branislav Knížat
  Mlkvik Marek ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 Knížat Branislav ; 020060
  Heliyon . Vol. 9, iss. 10 (2023), 13 s., art. no. e20909
  kompresor rekonštrukcia fázového priestoru atraktor pumpáž kompresora extrakcia nelineárnej zložky signálu korelačná dimenzia korelačný integrál identifikácia pumpáže centrifugal compressor phase-space reconstruction attractor compressor stall non-linear feature extraction correlation integral correlation dimension average mutual information false nearest neighbour stall recognition
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Hydraulický návrh kompresorovej stanice na dopravu zemného plynu
  Dlugosz Kamil ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 (Thesis advisor)
  2023
  SJF ; 12.06.2023 ; strojárstvo ; I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172466
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Evaluation of possible leakage causes in a natural circulation helium loop / aut. František Világi, Branislav Knížat, Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Peter Mlynár, František Ridzoň, František Urban
  Világi František ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Mlkvik Marek ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Mlynár Peter ; 020060 Ridzoň František ; 020060 Urban František
  Nuclear Engineering and Design . Vol. 414, (2023), 9 s., art. no. 112613
  prirodzená cirkulácia plynom chladený rýchly reaktor (GFR) odvod odpadového tepla héliová slučka únik chladiva plynom chladený reaktor bezpečnostný systém natural circulation gas-cooled fast reactor (GFR) Decay Heat Removal helium loop coolant leakage gas-cooled reactor safety system
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Research of the velocity fields of the double, contrarotating-propeller turbine / aut. Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Branislav Knížat
  Mlkvik Marek ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 Knížat Branislav ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 2672, (2023), 6 s., art. no. 020011
  PIV axiálna turbína dvojrotorová turbína rýchlostné polia propeller turbine double rotor turbine velocity fields
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Steady state estimation of a natural circulation loop / aut. František Világi, Branislav Knížat, Róbert Olšiak, František Ridzoň, František Urban
  Világi František ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060 Ridzoň František ; 020060 Urban František ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 2672, (2023), 4 s., art. no. 030020
  odvod zvyškového tepla jadrové reaktory IV. generácie héliová slučka konvektívne chladenie Decay Heat Removal IV. generation nuclear reactors helium loop convective cooling
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Stall identification methods in centrifugal compressor / aut. Marek Mlkvik, Branislav Knížat, Róbert Olšiak
  Mlkvik Marek ; 020060  Knížat Branislav ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 383, (2023), 6 s., art. no. 00016
  pumpáž kompresora obežné koleso teória chaosu extrakcia nelineárnej zložky compressor stall Impeller chaos theory nonlinear feature extraction
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.