Search results

 1. Liatiny - vlastnosti, výroba, použitie / aut. Peter Futáš, Alena Pribulová, Marcela Pokusová, Andrea Junáková ; rec. Marián Murgaš, Vieroslav Molnár
  Futáš Peter  Pribulová Alena Pokusová Marcela ; 020070 Junáková Andrea Murgaš Marián (rec.) Molnár Vieroslav (rec.)
  1. vyd.
  Košice Technická univerzita v Košociach 2020 . - 224 s.
  ISBN 978-80-553-3644-2
  liatina
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 2. Electromagnetic Method to Control the Solidification of Al99.99 / aut. Marcela Pokusová, Marta Murgašová, Igor Berta, Marián Murgaš, Alena Pribulová
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgašová Marta ; 020000 Berta Igor ; 020050 Murgaš Marián Pribulová Alena
  Journal of Materials Engineering and Performance . Vol. 28, iss. 7 (2019), s. 3929-3934
  striedavý prúd Alternating current
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne liatych kovov a zliatin a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu : zverejnená patentová prihláška č. 50022-2016 / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 20 s.
  kontinuálne liatie zliatiny alloys
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. A method of controlling the solidifica process of continuously cast metals and alloys and a device for implementing the method : European patent application no. EP 3 238 856 B1 / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián
  Paríž European Patent Office 2017 . - 10 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Spôsob riadenia procesu tuhnutia kontinuálne liatych kovov a zliatin a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50052-2016, úžitkový vzor 7957 / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 14 s.
  kontinuálne liatie continuous casting
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora : úžitkový vzor č. 7431 / aut. Marcela Pokusová, Marián Murgaš, Pavol Tehlár
  Pokusová Marcela ; 020070  Murgaš Marián Tehlár Pavol
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Formovacie zmesi na báze sadra-anhydrid = Plaster-anhydride based moulding materials : Dizertačná práca
  Belica Eugen ; M3000  Murgaš Marián (Thesis advisor) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 109 s
  sadrové spojivo voskové modely anhydrid
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Konduktívne miešanie plynule liatej ocele
  Pokusová Marcela  Murgaš Marián ; M230 Berta Igor ; J280 Tehlár Pavol ; M3000
  Hutnické listy . Roč. 63, č. 2 (2010), s.10-18
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 9. Regenerovateľná sadro-anhydridová zmes
  Pokusová Marcela  Murgaš Marián ; M230 Belica Eugen ; M3000
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Transactions of the VŠB - Technical Universtiy of Ostrava . Roč. LII, č. 2 (2009), s.279-286
  zmesi sadrové
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Spracovanie silumínu so zvýšeným obsahom železa
  Pokusová Marcela ; M230  Murgaš Marián ; M230 Tehlár Pavol ; M3000 Mihál Stanislav ; M230 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Transactions of the VŠB - Technical Universtiy of Ostrava . Roč. LII, č. 2 (2009), s.273-278
  spracovanie silumínov
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article