Search results

 1. Vývoj a výskum tlmiča z nylónových umelých svalov s medzikruhovým puzdrom
  Delník Tamás ; 030400  Murín Justín ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BB9C1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vývoj a výskum tlmiča z nylónových umelých svalov so štvorcovým puzdrom
  Jóba Attila ; 030400  Murín Justín ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BB9CEF31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tlmič vibrácií s vinutými ťažnými pružinami z nylonu : Úžitkový vzor č. 9348, Dátum o zápise ÚV : 27. 9. 2021, Vestník ÚPV SR č. 19/2021 aut. Justín Murín, Vladimír Goga, Tibor Sedlár
  Murín Justín ; 030400  Goga Vladimír ; 030400 Sedlár Tibor ; 030400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50026-2021
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. A novel GBT-formulation for thin-walled FGM-beam-structures based on a reference beam problem aut. Stephan Kugler, Peter A Fotiu, Justín Murín
  Kugler Stephan  Fotiu Peter A. Murín Justín ; 030400
  Composite Structures . Vol. 257, (2021), Art. no. 113158 [10] s.
  Generalized beam theory (GBT) Distortions Warping Functionally Graded Materials (FGM) Beam dynamics
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822320330841
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Influence of spatially varying material properties on the bimoment normal and shear stresses by warping torsion of FGM beams / aut. Justín Murín, Stephan Kugler, Juraj Hrabovský, Vladimír Kutiš, Juraj Paulech, Mehdi Aminbaghai
  Murín Justín ; 030400  Kugler Stephan Hrabovský Juraj ; 030400 Kutiš Vladimír ; 030400 Paulech Juraj ; 030400 Aminbaghai Mehdi
  Composite Structures . Vol. 256, (2021), Art. no. 113043 [18] s.
  Non‐uniform torsion FGM beam finite element spatially varying material properties Thin‐walled beam structures
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026382232032969X
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Výskum a vývoj aktuátora krútiaceho momentu z nylónových umelých svalov
  Kmotorka Roman ; 030400  Murín Justín ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AME . - 94 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D17D9F3E5A956C16E11F93884ED0&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 7. Modeling and simulation of a torsion actuator made of nylon filamen / aut. Justín Murín, Juraj Paulech, Vladimír Goga, Juraj Hrabovský, Vladimír Kutiš, Roman Kmotorka, Mehdi Aminbaghai
  Murín Justín ; 030400  Paulech Juraj ; 030400 Goga Vladimír ; 030400 Hrabovský Juraj ; 030400 Kutiš Vladimír ; 030400 Kmotorka Roman Aminbaghai Mehdi
  APCOM 2021 : . Art. no. 090003 [8] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Actuator structure analysis using new electro-thermo-mechanical finite element for functionally graded materials / aut. Juraj Paulech, Vladimír Kutiš, Justín Murín, Gabriel Gálik, Vladimír Goga
  Paulech Juraj ; 030400  Kutiš Vladimír ; 030400 Murín Justín ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Goga Vladimír ; 030400
  COMPLAS 2021 : . [1] s.
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 9. MOR of piezoelectric beam FEM model and its control / aut. Vladimír Kutiš, Juraj Paulech, Gabriel Gálik, Justín Murín, Vladimír Goga
  Kutiš Vladimír ; 030400  Paulech Juraj ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Murín Justín ; 030400 Goga Vladimír ; 030400
  COMPLAS 2021 : . [1] s.
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 10. Piezoelectric beam finite element model and its reduction to state-space model / aut. Vladimír Kutiš, Juraj Paulech, Gabriel Gálik, Justín Murín, Vladimír Goga
  Kutiš Vladimír ; 030400  Paulech Juraj ; 030400 Gálik Gabriel ; 030400 Murín Justín ; 030400 Goga Vladimír ; 030400
  Coupled problems 2021 : . online, [11] s.
  finite element method (FEM) piezoelectric analysis State-Space Model LQR Control MOR
  https://www.scipedia.com/public/Kutis_et_al_2021a
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article