Search results

Records found: 519  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu25362^"
 1. Návrh a implementácia algoritmov na redukciu množstva údajov prenášaných zariadeniami zapojenými v internete vecí
  Sokol Ivan ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; 30.08.2022 ; kybernetika ; D-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144857
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Meranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
  Hasprún Lukáš ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; 28.06.2022 ; kybernetika ; B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165082
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Innovative collaborative method for interaction between a human operator and robotic manipulator using pointing gestures / aut. Marek Čorňák, Michal Tölgyessy, Peter Hubinský
  Čorňák Marek ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Applied Sciences . Vol. 12, iss. 1 (2022), Art. no. 258 [19] s.
  HRI leap motion URS hand gesture recognition pointing gestures collaborative robotics
  https://www.mdpi.com/2076-3417/12/1/258
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. RGBD mapping solution for low-cost robot / aut. Peter Beňo, František Duchoň, Peter Hubinský, Martin Dekan, Michal Tölgyessy, Michal Dobiš
  Beňo Peter  Duchoň František ; 031000 Hubinský Peter ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Tölgyessy Michal ; 031000 Dobiš Michal ; 031000
  Machine Vision and Applications . Vol. 33, iss. 2 (2022), Art. no. 21 [27] s.
  RGBD mapping Feature detector SLAM Visual odometry
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00138-022-01275-0#citeas
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 1-2 (2022), s. 74
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 3 (2022), s. 74
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 4 (2022), s. 80
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 5 (2022), s. 92
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 6 (2022), s. 71
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Užitočné SW nástroje / aut. Peter Hubinský
  Hubinský Peter ; 031000 
  Nextech . Roč. 30, č. 7-8 (2022), s. 92
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article