Search results

Records found: 94  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu28755^"
 1. Analýza vzdelávania a hodnotenia pracovníkov v podniku Železo Hranice, s. r. o. , Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Kubaláková Barbora  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 45 s., CD-ROM
  education evaluation analysis podnik vzdelávanie hodnotenie analýza personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58028
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Szakál Peter  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  socializácia záškoláctvo učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68075
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Rodina dnes a jej vývoj do budúcnosti : Diplomová práca
  Kováčiková Jana  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  spoločnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67644
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Systém vzdelávania zamestnancov v podniku Sauer Danfoss, a. s. v Považskej Bystrici : Bakalárska práca
  Dúšalová Monika  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58016
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Negatívne tendecie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Szakálová Eva  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  rodičovstvo rodina výchova správanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68072
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Negatívne tendencie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Jungová Renáta  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  rodinná výchova učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Bieniková Magdaléna  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67458
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku : Bakalárska práca
  Belaiová Miroslava  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  employees vzdelávanie rozvoj education personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68813
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu I.
  Bernát Libor  Hric Martin ; M310 Jakóczy Ladislav ; M310 Končal Viliam ; M310 Rajský Andrej ; M0100 Vašková Ľubica ; M220
  2. rozšír. a preprac. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 190 s
  ISBN 978-80-227-3244-4
  sociálna komunikácia personálna práca
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 10. Rodina ako primárny činiteľ vo výchove študentov strednej školy
  Lakušová Viera  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58771
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book