Search results

Records found: 94  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu28755^"
 1. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku : Bakalárska práca
  Belaiová Miroslava  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  employees vzdelávanie rozvoj education personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68813
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Negatívne tendecie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Szakálová Eva  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  rodičovstvo rodina výchova správanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68072
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza vzdelávania a hodnotenia pracovníkov v podniku Železo Hranice, s. r. o. , Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Kubaláková Barbora  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 45 s., CD-ROM
  education evaluation analysis podnik vzdelávanie hodnotenie analýza personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58028
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Rodina dnes a jej vývoj do budúcnosti : Diplomová práca
  Kováčiková Jana  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  spoločnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67644
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Szakál Peter  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  socializácia záškoláctvo učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68075
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Systém vzdelávania zamestnancov v podniku Sauer Danfoss, a. s. v Považskej Bystrici : Bakalárska práca
  Dúšalová Monika  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58016
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Negatívne tendencie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Jungová Renáta  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  rodinná výchova učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Bieniková Magdaléna  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67458
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu II.
  Bednáriková Mária ; M310  Bernát Libor ; M7000 Hric Martin ; M310 Jakóczy Ladislav ; M310 Končal Viliam ; M310 Mocker Marek ; M310 Vašková Ľubica ; M220
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2010 . - 191 s
  ISBN 978-80-89422-02-9
  sociálna komunikácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 10. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
  Dobrovický Peter  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47295
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.