Search results

Records found: 174  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu29326^"
 1. Návrh metodiky riadenia životného cyklu projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku = Proposal of Methodology for Managing the Life Cycle of Projects for Industrial Companies in Slovakia : Dizertačná práca
  Jakábová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 2 zv., 1. zv. 181 s., 2 zv. príl
  projektový manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných podnikoch v SR : Doktorandská dizertačná práca
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 160 s príl (autoreferát)
  projektové riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Uplatňovanie manažérskeho účtovníctva v malých priemyselných podnikoch : Doktorandská dizertačná práca
  Horváthová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 119 s príl., autoreferát
  manažérske účtovníctvo účtovný informačný systém finančné účtovníctvo nákladové účtovníctvo controlling
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku NITRATEX v.d. tkáčske Svinná : Bakalárska práca
  Kopecká Katarína  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku MOBILIER Design, s.r.o. Piešťany = Measures layout in the field of evaluation, deployment, remuneration and relasing of the employees in the company Mobilier Design, Ltd. Piešťany : Bakalárska práca
  Šugrová Ivana  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec : Bakalárska práca
  Šimonová Mária  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na skvalitnenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku BOHUŠ, s.r.o. Hronec : Diplomová práca
  Pastírová Júlia  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Použitie metódy Monte Carlo v projektovom manažmente
  Štrpka Alexander ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 1 (2006), s.46-48
  projektový manažment metóda Monte Carlo
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku TMG, a.s. Prievidza : Bakalárska práca
  Kmeť Juraj  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti personálneho manažmentu v podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Proposition of measures for quality function of the personal management in the enterprise Zentiva, a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Klištincová Mária  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book