Search results

 1. Návrh na uplatnenie progresívnych systémov riadenia výroby v podniku TOS, a.s., Galanta : Diplomová práca
  Gregorovics Róbert  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 66 s výťah
  Výroba-riadenie-systémy manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh motivačného systému v podniku BAZ, a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Haronik Branislav  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 58 s výťah
  motivácia pracovná manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh sústavy vnútropodnikových pravidiel pre divízie a.s. Istrochem, Bratislava : Diplomová práca
  Szuda Miroslav  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 75 s výťah
  Riadenie vnútropodnikové manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na vytvorenie vnútropodnikovej banky v š.p. Trikota, Vrbové : Diplomová práca
  Chynoranský Igor  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1996
  MTF ; . - 55 s výťah
  banky vnútropodnikové manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na vytvorenie podmienok (predpokladov) pre aplikáciu systémov MRP 2, JIT a OPT v TOP-STROJ spol. s r.o. Nitra : Diplomová práca
  Števík Vladimír  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1996
  MTF ; . - 49 s výťah
  logistika manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu manažérskeho informačného systému v a.s. Železiarne, Podbrezová : Diplomová práca
  Kráner Radoslav  Marko Jozef (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1996
  MTF ; . - 58 s príl
  manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza a návrh organizácie marketingových činností vo vybraných podnikoch
  Sakál Peter ; M4000  Marko Jozef ; M Doubková Eva ; M190 Čambál Miloš ; M4000 Strnad O. Žák Jan
  Podniková organizace . s.278-285
  marketing podnik
  článok zo zborníka
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 8. Nevyhnutné zmeny v manažmente priemyselných podnikov v súvislosti s prechodom na trhovú ekonomiku a úsilím o zapojenie do svetovej ekonomiky
  Marko Jozef ; M  Čambál Miloš ; M4000
  Aktuálne problémy podnikateľskej praxe a ich transformácia do štúdia priemyselného inžinierstva : . s.14-22
  priemyselné podniky trhová ekonomika
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12
  Marko Jozef ; M  a kol.
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Zdokonaľovanie riadiaceho a informačného systému : RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander ; M300  Marko Jozef ; M Mulíková Dagmar ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 55 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book