Search results

 1. Štúdium vybraných metód simulácie pri tvorbe nástrojových systémov pre technológiu Injection Moulding
  Szeteiová Katarína ; M3000  Ulík Anton (Thesis advisor) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46133
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Štúdium vybraných metód simulácie pri tvorbe nástrojových systémov pre technológiu injection moulding (vstrekovania) : Dizertačná práca
  Szeteiová Katarína ; M3000  Ulík Anton (Thesis advisor) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 11 s príl
  vstrekovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Comparison of simulation programmes with experimental test at upsetting and tensile test
  Bernadič Ľuboš ; M3000  Kravárik Ľuboš ; M3000 Ulík Anton ; M150
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 10, č. 2 (2010), s.1-16
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Utilization of Titanium for Medical Application of Hip Joint
  Bernadič Ľuboš ; M3000  Ulík Anton ; M150
  Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania : . s.81-87
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie kováčni = Creation of databases of manufacturing mechanisms for designing of blacksmithery : Diplomová práca
  Vavro Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 73 s prílohy (1 CD-ROM)
  databáza kováčňa modelovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Projektovanie tvárniacich prevádzok s podporou počítača = Designing of forming work shop aided by computer technologies : Diplomová práca
  Kvaltín Ivan  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 62 s prílohy (1 CD-ROM)
  projektovanie tvárnenie modelovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie lisovní = The creating database of technological devices for designing pressrooms : Diplomová práca
  Fiantok Juraj  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 75 s prílohy (1 CD-ROM)
  automatizácia automatizačné prostriedky Lisovanie za studena
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Príspevok k výskumu tvárniteľnosti neželezných kovov a zliatin : Doktorandská dizertačná práca
  Mirek Ivan ; M150  Ulík Anton (Thesis advisor) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2009 . - 111 s príl
  tvárniteľnosť neželezné kovy zliatiny
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Možnosti simulácie technologických procesov tvárnenia = Possibilities of simulation technological processes of forging : Diplomová práca
  Kravárik Ľuboš ; M3000  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009 . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  zápustkové kovanie modelovanie a simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Prehľad a označovanie strojov pre objemové tvárnenie = Machines review and labeling for volume forming : Bakalárska práca
  Hrudka Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  tvárniace stroje objemové tvárnenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book