Search results

 1. Návrh informačného systému kontroly výroby pre firmu Hansol LCD = Design of information system production control for firm Hansol LCD : Diplomová práca
  Helienek Tibor  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  informačný systém UML dátový model užívateľské rozhranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh informačného systému pre správu predaja publikácií = Design of information system for data administration selling of publications : Diplomová práca
  Švec Michal  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  informačný systém SQL UML
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Modul tvorby požiadaviek na rozvrh v databázovej aplikácii v prostredí WEB = Database application in WEB environment - module of creating requests for timetable : Diplomová práca
  Hríbik Lukáš  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Nemlaha Eduard (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  web databáza rozvrh
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Monitorovanie počítačovej siete s využitím emulácie sieťovej sondy = Network monitoring by applying network sensor : Diplomová práca
  Lančarič Peter  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Halenár Igor (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM + prílohy
  IDS systém snort tcpdump
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh informačného systému pre správu poštových preložiek = Proposal of the information system for administration postal shiftings : Diplomová práca
  Klimko Miloš  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku UML CASE
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Matematika II / Marián Halabrín, Jaroslav Červeňanský, Oleg Palumbíny
  Halabrín Marian ; M110  Červeňanský Jaroslav ; M110 Palumbíny Oleg ; M6000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 209 s
  ISBN 80-227-2275-8
  matematika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF131120
  book

  book

 7. Lineárna algebra
  Halabrín Marian ; M110  Tóthová Mária ; M6000 Urbaníková Marta ; M6000 Vrábeľ Róbert ; M6000 Trubenová Jaroslava ; M110
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 168 s
  ISBN 80-227-2126-3
  algebra lineárna
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF85110
  book

  book

 8. On Decomposition Fuzzy Polyeder onto Simplexes
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.306-308
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. On fuzzy sphere
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2003 : . s.230-234
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Matematika 1 : Príprava na univerzitné štúdium
  Baláž Vladimír ; C7270  Červeňanský Jaroslav ; M110 Dicsöová Agnesa ; J210 Grusková Viera Halabrín Marian ; M110 Marková Eva ; E170 Mišík Ladislav Pekárková Ružena ; J210 Sabolová Mária ; E170 Marko Ľubomír ; E170
  4. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 77 s
  ISBN 80-227-1742-8
  matematika
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0110
  book

  book