Search results

 1. Výskum trhu ako predpoklad úspešnosti podniku v trhovej ekonomike : Záverečná práca
  Styk Ján ; M  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998 . - 47 s abstr.
  Trhy-výskum manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Odolnosť tvárnej liatiny proti opotrebúvaniu po laserovom spracovaní
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.105
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 3. Fraktografické hodnotenie tvárnej liatiny po rýchlom ohreve
  Styk Ján ; M 
  Fraktografia 91 : . s.80-84
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Kompozitný materiál pre brúsne kotúče pripravený explóziou
  Styk Ján ; M  Majer Ivan
  Nové materiály a technologie : . s.85
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 5. Účinok ultrazvuku na vlastnosti zvarov
  Styk Ján ; M 
  Technológia 91 : . s.175-177
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Zváranie materiálov za pôsobenia UZ energie
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.117
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 7. Technológia prípravy vysokovýkonných rýchlorezných ocelí laserom
  Styk Ján ; M 
  Technológia 91 : . s.173-174
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Povrchové vrstvy na rýchlorezných oceliach pripravené laserom
  Styk Ján ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.106
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 9. Výroba brúsiaceho nástroja výbuchom
  Styk Ján ; M 
  Brúsenie 3 : . s.73-75
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Návrh zariadenia na naváranie laserom : Diplomová práca
  Valápka Branislav  Styk Ján (xxx) ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZS, 1991
  MTF ; . - 61 s príl
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book