Search results

Records found: 95  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu31900^"
 1. Základy manažérstva kvality / aut. Miroslava Mĺkva, Marta Kučerová, Andrea Chlpeková ; rec. Anna Šatanová, Ružena Šrubařová
  Mĺkva Miroslava ; 064000  Kučerová Marta ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000 Šatanová Anna (rec.) Šrubařová Ružena (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2016 . - 177 s.
  ISBN 978-80-8096-233-3
  manažérstvo kvality kvalita procesné manažérstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 2. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Lašutová Michaela  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 81s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality measure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80036
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Jusková Lucia  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 86s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86261
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh samohodnotiacej správy pre vybrané kritériá EFQM modelu výnimočnosti
  Baláž Ivan 2010  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 84s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality komplexné manažérstvo kvality systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80185
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh vnútrofiremného komunikačného systému v YMS, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Holeš Tomáš  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 79 s abstr.
  komunikačné systémy vnútropodniková komunikácia priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh informačného systému pre plánovanie a riadenie projektov : Diplomová práca
  Kurčík Marcel  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 77 s abstr.
  informačné systémy projekty priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy : Diplomová práca
  Suja Pavol  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 74 s abstr.
  informačné systémy štátna správa priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 8. Efektívne využitie internetu v podmienkach JORD, s. r. o. : Diplomová práca
  Godová Mária  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 78 s abstr. + príl.
  internetové služby efektívne využívanie priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 9. Modernizácia informačného systému podniku na báze intranetu : Diplomová práca
  Švaralová Slávka  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 90 s abstr.
  informačné systémy intranet priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh na zdokonalenie informačného systému na báze intranetu : Diplomová práca
  Tarcsi Barnabáš  Šrubařová Ružena (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  informačné systémy intranet priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.