Search results

 1. Prevention of accidents at work and occupational diseases by implementation of ergonomics / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Filip Praj, Miloš Čambál
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Praj Filip ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  MM Science Journal . March, 2022 (2022), s. 5526-5532
  work employee ergonomics occupational injury occupational disease
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/prevention-of-accidents-at-work-and-occupational-diseases-by-implementation-of-ergonomics/download
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh na zvýšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Bizzcom, s.r.o.
  Vitteková Simona ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158313
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti HS - Tec, spol. s r.o.
  Michalíková Zita ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157976
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
  Slaninková Jana ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zdokonalenia systému náboru zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o.
  Soshnikova Alina ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158038
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS Slovakia a.s.
  Laurincová Nikoleta ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160493
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na výkonnosť zamestnancov v priemyselnom podniku
  Krajčovičová Erika ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148207
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na efektívne riadenie výkonnosti zamestnancov v špecifických podmienkach podniku ZF Slovakia, a.s.
  Opalek Daniel ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148667
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Novares Slovakia Automotive s.r.o.
  Pľutová Diana ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148209
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza zručností generácie Z v kontexte Industry 4.0 / aut. Mária Haladová, Lucia Grajzová, Miloš Čambál
  Haladová Mária ; 064000  Grajzová Lucia ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 18, č. 2 (2021), s. 28-36
  generácia Z priemysel 4.0 synergia pracovné zručnosti ľudské zdroje
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article