Search results

 1. CATIA V6 ESSENTIALS
  1. vyd.
  Jones and Bartlett Publ.,Inc, 2011 . - 299 s
  ISBN 978-0-7637-8516-1
  CATIA V6
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF0100
  book

  book

 2. Meranie strát vo feromagnetikách : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 4 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Výukové programy pre lineárne kódovanie : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 6 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Výukový program pre metódy spojitého spriemerňovania : Užívateľská príručka programu. Výskumná úloha A08-333-811/01.E02
  Bajcsy Július ; E190  Pšenák Silvester
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 5 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Thermophysical properties of materials for nuclear engineering : a tutorial and collection of data
  Vienna : International Atomic Energy Agency, 2008 . - 189 s
  ISBN 978-92-0-106508-7
  atómová energia tepelná energia zber dát jadrová fyzika atómová fyzika atómová energetika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Optimálne radenie a zaťažovanie zdrojov tepla a turbín v teplárenskej sústave. Habil.práca / [aut.] Urban,František
  Urban František ; J260 
  Bratislava, 1995 . - 70 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 7. Mikroprocesorová technika / [aut.] Pšenák,Silvester
  Pšenák Silvester 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1992 . - 206 s
  ISBN 80-227-0492-X
  mikroprocesory integrované obvody mikroregulátory
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI32100
  book

  book

 8. Elektromagnetická kompatibilita mikropočítačových zariadení : Zborník zo seminára / [aut.] Burger,Ivan; Pšenák,Silvester
  Burger Ivan  Pšenák Silvester
  1.vyd.
  Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 1991 . - 62 s
  ISBN 80-233-0140-3
  EMC mikropočítače
  zborník
  book

  book

 9. Telemetria a prenos údajov : Návody na cvičenia / [aut.] Bartová,Zuzana; Smieško,Viktor; Pšenák,Silvester
  Smieško Viktor ; E040  Pšenák Silvester Bartová Zuzana
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 152 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI30100
  book

  book

 10. Príspevok k problematike merania impulzového rušenia v energetických prevádzkach : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 06.11.1986 : Projekt P 03-119-404/07 / [aut.] Pšenák,Silvester, Ing.; Škol. Bajcsy,Július
  Pšenák Silvester  Bajcsy Július (Thesis advisor) ; E190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 106 s
  Meracia technika elektromagnetická kompatibilita
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book