Search results

Records found: 87  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu32223^"
 1. Analysis of Dynamic System Properties
  Moravčík Oliver ; M6000  Vrban Anton ; M180 Boršč Michal (rec.) Madarász Ladislav (rec.) Michaľčonok German (rec.) ; M6000
  1st ed
  Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2012 . - 142 s
  ISBN 978-3-86360-051-8
  sensitivity tolerance
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Analysis of Dynamic System Properties
  Moravčík Oliver ; M6000  Vrban Anton ; M180 Boršč Michal (rec.) Madarász Ladislav (rec.) Michaľčonok German (rec.) ; M6000 Husar Peter (Editor) Rešetová Kvetoslava (Editor) ; M9300
  1st ed
  Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2012 . - 142 s
  ISBN 978-3-86360-051-8
  sensitivity tolerance
  monografia
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  book

  book

 3. Citlivosť uzatvoreného regulačného obvodu na parametre regulátora
  Ágh Daniel  Vrban Anton (Thesis advisor) ; M180
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  control obrazový prenos regulácia citlivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75193
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza citlivosti amplitúdovej charakteristiky LDS na zmenu koeficientov polynómu prenosovej funkcie = The analysis of LDS´ sensitivity of Amplitude Response on the Changes of Poynomes´ Coefficients of the Transfer Function : Diplomová práca
  Sándor Mátyás  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  dynamický systém lineárny dynamický systém citlivosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza pohotovosti technologického pracoviska = Analysis of the technological workplace preparedness : Diplomová práca
  Nepšinský Ján  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  technologické pracoviská pohotovosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Citlivosť regulačného procesu dynamickej sústavy 1. typu na samostatné zmeny parametrov P, PI, PD regulátora = The regulation process of 1. type dynamic system sensitivity on P, PI, PD regulator parameters independent changes : Diplomová práca
  Šlosár Martin  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Určenie tolerancie koeficientov LDS 2.rádu pre aperiodickú až optimálnu odozvu = Determination of coefficient tolerance 2nd order LDS for aperiodic to optimal response : Bakalárska práca
  Pobiecky Jakub  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  tolerancia citlivosť MATLAB
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza vplyvu zmeny koeficientov diferenciálnej rovnice na odozvu lineárneho dynamického systému = Analysis of impact changes coefficient of differential equation in reaction of linear dynamic system : Bakalárska práca
  Zubalík Jaroslav  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 38 s 1 CD-ROM
  lineárny dynamický systém diferenciálna rovnica
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Úvahy o kvalite a obsahu vzdelávania
  Vrban Anton ; M180 
  SCHOLA 2009 : . s.495-500
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Analýza citlivosti regulačného obvodu na zmenu časovej konštanty P regulátora = The regulation circuit sensitivity analysis for change time constant of P regulator : Bakalárska práca
  Strašifták Andrej ; M6000  Vrban Anton (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009 . - 34 s 1 CD-ROM
  obrazový prenos prechodová charakteristika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.