Search results

 1. Základy ekonómie a ekonomiky
  Šlosár Rudolf  Búrová Sidónia Fabová Ľudmila ; E350 Lisý Ján
  5.upr.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006 . - 84 s
  ISBN 80-10-00920-2
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  book

  book

 2. Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 199 s
  ISBN 80-8078-043-9
  podvojné účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 3. Výklad nového zákona o účtovníctve : (zákon č. 431/2002 Z.z.)
  Šlosárová Anna  Šlosár Rudolf
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 121 s
  ISBN 80-89047-55-6
  účtovníctvo zákony Zákon o účtovníctve
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Výkladový slovník ekonomických pojmov
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  3. upr. vyd.
  Bratislava : Media trade - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002 . - 254 s
  ISBN 80-08-03334-7
  Slovníky ekonomické
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 5. Prehľad peňažných tokov = Cash flow statement : s praktickým príkladom podľa platnej metodiky v roku 1999
  Šlosárová Anna  Šlosár Rudolf
  Bratislava : Súvaha, 1999 . - 170 s
  ISBN 80-88727-32-4
  peňažné toky bilančné účty účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 6. Výkladový slovník ekonomických pojmov / [aut.]Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová, Štefan Majtán
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  2.prepr.a dopl.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996 . - 255 s
  ISBN 80-08-00869-5
  Slovníky ekonomické ekonómia slovníky
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF1010
  book

  book

 7. Výkladový slovník ekonomických pojmov / [aut]Šlosár,R.;Šlosárová,A.;Majtán,Š
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  2.preprac.a dopl.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996 . - 255 s
  ISBN 80-08-00869-5
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Management osobního času. Jen tak uniknete časové pasti / [aut.] Haynesová,Marion E
  Haynesová Marion E 
  Praha : Linde, 1993 . - 84 s
  ISBN 80-85647-22-2
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 9. Výkladový slovník ekonomických pojmov / [aut.] řlosár,Rudolf; řlosárová,Anna; Majtán,řtefan
  Šlosár Rudolf  Šlosárová Anna Majtán Štefan ; A1110
  [1.vyd.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992 . - 318 s
  ISBN 80-08-01609-4
  ekonomika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  FIIT1000
  book

  book

 10. Základná ekonomická orientácia / [aut.] Šlosár,Rudolf; Čapová,Mária; Fabová,Ľudmila
  Šlosár Rudolf  Čapová Mária Fabová Ľudmila ; E350
  Bratislava : ARIMES, 1992 . - 70 s
  ISBN 80-900564-4-X
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book