Search results

Records found: 142  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu32683^"
 1. Niektoré problémy využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní
  Hambalík Alexander ; M220 
  XXII. Didmattech 2009 : . s.279-283
  ICT vo vzdelávaní
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Delikvencia u stredoškolskej mládeže = Delinquency of high school teenagers : Diplomová práca
  Tamáš Pavol  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  delikvencia kriminalita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Šikanovanie žiakov na stredných školách = Chicanery of pupils at secondary schools : Diplomová práca
  Angst Roman  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  šikanovanie agresivita prevencia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Stredoškolská mládež a drogy = High - school youth and drugs : Diplomová práca
  Vagovičová Jarmila  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  drogová prevencia drogové závislosti drogy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Prezentačné techniky v priemyselných podnikoch = Presentation technology in industrial enterprises : Diplomová práca
  Slámka Róbert  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy + 1 CD-ROM
  prezentačné techniky prezentácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie intranetu v riadení firmy : Bakalárska práca
  Frühaufová Renáta  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment intranet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie intranetu : Diplomová práca
  Michalčík Stanislav  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 73 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Experiences from teacher`s preparation in new information and communication technologies and their application in schools. Skúsenosti z prípravy učiteľov na využitie nových informačných a komunikačných technológií v školách
  Hambalík Alexander ; M220 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.307-310
  informačné technológie komunikačná technológia príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Vyučovací proces a jeho hodnotenie z pohľadu žiakov nižších ročníkov strednej odbornej školy : Záverečná práca
  Krajčovičová Ivana  Hambalík Alexander (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Tvorba web stránky stredoškolskej informatiky : Záverečná práca
  Malachovská Viera  Hambalík Alexander (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 33 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.