Search results

 1. Návrhy pri budovaní a rozvoji image firmy Alfred Kärchner GmbH = The suggestions of the establishment and development of an image of Alfred Kärcher company : Diplomová práca
  Vargová Janka  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 82 s príl., 1 CD-ROM
  firemný imidž marketingová komunikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Typy a výber marketingových mixov : Diplomová práca
  Poliaková Katarína  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  marketingový mix
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Tvorba a využitie propagačnej stratégie = Creating and application of promotional strategy : Diplomová práca
  Neštická Andrea  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 83 s príl., 1 CD-ROM
  reklama propagácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pri tvorbe ofenzívnej marketingovej stratégie v podniku PROTHERM PRODUCTION, s.r.o. Skalica = Action proposal for creation of offensive marketing strategy in PROTHERM PRODUCTION ltd. : Bakalárska práca
  Sochnová Andrea  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v OD-PLAST, s.r.o. Trnava = The proposal of the arrangement for the advance of the application of marketing mix in OD-PLAST, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Gavorníková Kristína  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD-ROM
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na tvorbu metodiky aplikovania výskumu trhu v podmienkach Chemolak, a.s. Smolenice = Proposal of measures for creation the methodics of procedure for market research in conditions of CHEMOLAK, a.s. Smolenice : Bakalárska práca
  Hoblíková Renáta  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  výskum trhu
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingovej stratégie v PSL, a.s. Považská Bystrica = Sugestion of proceedings for the better utilization of the marketing strategy in PSL, a.s. Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Schwarz Ján  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Meranie spokojnosti zákazníkov firmy INA, s.r.o. Skalica = Customer's satisfaction measurement : Bakalárska práca
  Krč-Kubečková Andrea  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  spokojnosť zákazníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Formovanie marketingovej stratégie. Forming of marketing strategy
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.61-66
  marketingová stratégia trhová ekonomika marketingový mix
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Nové trendy pri tvorbe marketingových koncepcií. New trends in creating marketing conceptions
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.39-47
  marketing produkty dopyt Ponuka
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article