Search results

Records found: 150  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu32835^"
 1. Možnosti doredukovania práškov striekaných plynným médiom a jeho prejav na zloženie prášku
  Koštial Radoslav  Pokusa Anton (Thesis advisor) ; M230
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  redukcia pece reduction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58449
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti úpravy sypnej hustoty a hustoty po strasení redukovaných práškov zmenou ich granulometrického zloženia
  Vaňa Dušan ; M3000  Pokusa Anton (Thesis advisor) ; M230
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  prášok sypná hustota morphology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv zmeny hustoty vodou striekaných práškov na pevnosť výliskov pred spekaním
  Valent Peter  Pokusa Anton (Thesis advisor) ; M230
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  Striekanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58536
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Ovplyvnenie zelenej pevnosti výliskov zmenou sypnej hustoty redukovaných železných práškov = The influence of green strength of compacts thourgh the powder density change of reduced iron powders : Diplomová práca
  Ridzoň Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  železný prášok sypná hustota lisovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Závislosť hustoty výliskov na zmene sypnej hustoty železného prášku WPL pre zvolené tlaky = Dependence of density compact on the changeover apparent density WPL ferrous powder by selected pressures : Diplomová práca
  Šnejt Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  prášok hustota výlisku sypná hustota
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti úpravy chemického zloženia železného prášku eutektického zloženia vysokoteplotnou úpravou = Opportunities of modification chemical composition of iron eutectic powders by high temperature treatment : Diplomová práca
  Škantár Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  železný prášok redukčné žíhanie rozstrekovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vysokoteplotná redukcia práškov striekaných vzduchom a kontrola ich vlastností = Activities of informations management : Bakalárska práca
  Orovčík Ľubomír ; M1000  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008 . - 46 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Hodnotenie a úprava tekutosti vodou striekaného prášku = Einschätzung und Regulierung der Flüssigheit des mit dem Wasser bespriztzenen Pulver : Bakalárska práca
  Valent Peter  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  striekanie práškov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Morfológia redukovaných práškov pevným redukovadlom a jej prejav na fyzikálne vlastnosti = Morphology of reduction powders with compact reductant and his effect on physical properties : Bakalárska práca
  Vaňa Dušan ; M3000  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2008 . - 41 s 1 CD-ROM
  prášková metalurgia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Možnosti ovplyvnenia geometrických vlastností práškov a ich využitie v praxi : Bakalárska práca
  Šnejt Martin  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  prášková metalurgia práškové kovy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.