Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu32850^"
 1. Projektovanie organizačnej štruktúry a systémy riadenia podniku = Planning of organizing structure and systems management company : Bakalárska práca
  Tománeková Eva  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  riadenie podniku organizačná štruktúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tvorba a zdokonalenie organizačných štruktúr riadenia podnikov = Creating and improving of operating management organization structure : Bakalárska práca
  Schewelová Darina  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  organizačné štruktúry riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh programu personálnej a sociálnej práce = The schedule design of personal and social work : Bakalárska práca
  Petovský Jaroslav  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Znalostný manažment v malých a stredných podnikoch = Knowledge management in small and medium enterprises : Diplomová práca
  Lukyová Zuzana  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  znalostný manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému hodnotenia rizikovosti investičného zámeru = Proposal of assessment system of investment's aim : Diplomová práca
  Zúbek Vladimír  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 83 s príl (1 CD-ROM)
  investičné zámery
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh systému personálneho marketingu v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s. = Proposal of the system of personal marketing in Slovenské lodenice Komárno a.s. : Diplomová práca
  Tóthová Boglárka  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 83 s príl (1 CD-ROM)
  personálny marketing získavanie zamestnancov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh elektronického obchodu v spoločnosti Winer, Banská Štiavnica = Electronic Shop design in the Winer Company, Banská Štiavnica : Diplomová práca
  Kuková Stanislava  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  elektronické obchodovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Tvorba osobnej kariéry zamestnancov = Creation of personal career of employees : Diplomová práca
  Podolák Pavol  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  kariéra osobná kariéra profesijná kariéra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení podniku VVED, s.r.o. Domaniža : Bakalárska práca
  Babčan Miroslav ; M190  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 63 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketingová stratégia marketingový mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Interná a externá osobná komunikácia v marketingovej praxi : Bakalárska práca
  Gajdošová Zuzana  Polák Vladislav (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketingová komunikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book