Search results

 1. E-learning v technických predmetoch : Dizertačná práca
  Tóblová Eva ; M220  Kundrátová Mariana (Thesis advisor) ; M220 Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007 . - 161 s príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  e-learning vyučovací proces empirický výskum
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Teoretické východiská a psychodidaktické aspekty tvorby učebného textu pre e-learning
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Academia . Roč. 17, č. 1 (2006), s.41-44
  e-learning učebný text
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Kľúčové kompetencie : Záverečná práca
  Lipták Martin  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 27 s 1 CD
  inžinierska pedagogika kľúčové kompetencie
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Študijná úspešnosť a manažment času základných a stredných škôl : Záverečná práca
  Matis Peter  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 41 s 1 CD
  voľný čas inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Tvorivé vyučovanie v technických predmetoch : Záverečná práca
  Knap Michal  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD
  tvorivosť vo výučbe inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Identifikácia a analýza potrieb vzdelávania zamestnancov : Diplomová práca
  Fazekasová Estera  Kundrátová Mariana (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 76 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie zamestnancov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Rozvoj kľúčových kompetencií technikov : Záverečná práca
  Straková Janka  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD
  kľúčové kompetencie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Hodnotenie kvality štúdia na Strojníckej fakulte : Záverečná práca
  Dávidek Milan ; M220  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 47 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika kvalita štúdia
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Hodnotenie kvality štúdia na SjF STU v Bratislave : Záverečná práca
  Bojnáková Rut  Kundrátová Mariana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 32 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika kvalita štúdia
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Interakcia učiteľ - študent na Materiálovotechnologickej fakulte STU
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační technologie : . s.97-100
  interakcia učiteľ-študent
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article