Search results

 1. Podmienky a výsledky brúsenia plazmovostriekaných keramických povlakov. Conditions and results of plasma -sprayed ceramic coatings grinding
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Fančovič Robert Haruštiak Pavol ; M660
  Akademická Dubnica 2000 : . s.209-211
  brúsenie Povlaky keramické
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - xxx
  article

  article

 2. Únosnosť plazmovostriekaných tvrdých niklových povlakov brúsených diamantom. Carrying capacity of plasma - sprayed hard nickel layers grinded by diamond
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Görög Augustín ; M3000 Charbula Jozef ; M3000
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.161-163
  brúsenie povlaky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - xxx
  article

  article

 3. Voľba nástroja pre obrábanie plazmovostriekaných povlakov
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Charbula Jozef ; M3000
  Náradie 2000. Tools 2000 : . s.125-127
  povlaky obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - xxx
  article

  article

 4. Podmienky a výsledky brúsenia plazmovostriekaných tvrdých niklových povlakov. Conditions and results of grinding plasma - sprayed hard nickel coatings
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Charbula Jozef ; M3000 Görög Augustín ; M3000
  TRANSFER 2000 : . s.199-201
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Dimenzionálna analýza ako prostriedok skúmania rezných síl a drsnosti povrchu
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Janáč Alexander ; M3000
  Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : . s.69-73
  analýza aspektovo-orientovaná rezné sily drsnosť povrchu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 6. Skúmanie kvality povrchu brúsených plazmovostriekaných povlakov pomocou dimenzionálnej analýzy. Research of grinded, plasma - sprayed layers surface quality, by dimenzional analysis
  Lipa Zdenko ; M3000  Pálka Viliam Görög Augustín ; M3000 Charbula Jozef ; M3000 Pecháček František ; M2000
  Kvalita a spoľahlivosť strojov : . s.83-84
  povlaky analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Abbotove krivky brúsených plazmovostriekaných povlakov
  Pálka Viliam  Lipa Zdenko ; M3000 Görög Augustín ; M3000 Charbula Jozef ; M3000
  CO-MAT-TECH 99 : . s.460-464
  povlaky Abbottove krivky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Reznosť a obrobiteľnosť tenkých vrstiev
  Pálka Viliam  Lipa Zdenko ; M3000 Pecháček František ; M2000 Dziak M.
  Náradie 99 : . s.184-186
  reznosť materiálov Obrobiteľnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - xxx
  article

  article

 9. Obrábanie tvrdých kovových povlakov nanesených plazmovým striekaním. Grinding of hard metalls coated by plasma spraying
  Pálka Viliam  Lipa Zdenko ; M3000 Charbula Jozef ; M3000 Görög Augustín ; M3000
  Technológia 99 : . s.563-565
  obrábanie povlaky kovové plazmové striekanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Obrábanie tvrdých niklových povlakov nanášaných striekaním plazmou
  Lipa Zdenko ; M3000  Hrubec Ján ; M160 Pálka Viliam Pecháček František ; M2000 Charbula Jozef ; M3000
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 3, č. 3 (1999), s.113-116
  obrábanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article